Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemengd resultaat van autoloze Weesperstraat

Leefklimaat rondom de Amsterdamse verkeersader verbeterde, maar andere buurten gingen achteruit.

13 februari 2024
De Weesperstraat in Amsterdam
De Weesperstraat in Amsterdam Shutterstock

Amsterdam sloot een van de belangrijkste verkeersaders richting centrum, de Weesperstraat, bij wijze van proef zes weken af. Het moest een verbetering van de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in het oostelijke centrumgebied opleveren. Dat lukte. Daar stonden serieuze nadelige effecten tegenover.

Financieel Statenadviseur

Provincie Zeeland
Financieel Statenadviseur

Senior Adviseur Publiekszaken

BMC
Senior Adviseur Publiekszaken

Minder auto's

De gemeente Amsterdam wil het autoverkeer binnen de ring terugdringen. Dat gebeurt onder meer door het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte te beperken en actief in te zetten op deelauto’s. Het is een proces van lange adem. Gemeenteraad en bewoners wensten aanvullende,  meer concrete maatregelen. Daarom ging bij wijze van proef de Weesperstraat en drie omringende straten vorig jaar zes weken voor autoverkeer weken op slot.

Verkeersader

De Weesperstraat voert de autorijder vanaf de A2 richting het centrum van Amsterdam. Het is daarmee een van de drukste verkeersaders van de stad. Tijdens de proefperiode daalde het autoverkeer in het gebied met 18 procent. Ook in de rest van Amsterdam werd het rustiger; er waren 11.000 auto's minder dan normaal (3 procent). De doorstroming in de stad verbeterde met 2 procent.

Omleidingsroutes

Volgens de gemeente zorgden de afsluiting vooral voor een afname van het verkeer dat geen bestemming had in het gebied van de proef. Dat was ook de bedoeling van de proef. Daartegenover staat dat het aanzienlijk drukker werd op de aangegeven omleidingsroutes. Op een ervan – de Kattenburgerstraat in de buurt van IJ – reed 40 procent meer verkeer.  Op de A10, de ring rond Amsterdam, bleef de hoeveelheid verkeer ongeveer gelijk. In straten waar minder verkeer reed, verbeterde de luchtkwaliteit gedurende de proefperiode met 14 procent. In het aangrenzende gebied, waar meer verkeer reed, ging de luchtkwaliteit achteruit. In de rest van Amsterdam zijn geen aantoonbare veranderingen gemeten.

Positief

Volgens de gemeente zijn de meeste bewoners van de Weesperbuurt positief over de proef. Ze kwamen meer buiten, konden makkelijker oversteken en weer met het raam open slapen. Langs de omleidingsroutes was het beeld andersom. Bewoners gaven daar aan dat zij last hadden van onbereikbaarheid, lawaai, stank, overlast, machteloosheid, een opgesloten gevoel en een agressieve sfeer. Ook hadden ze zorgen over de luchtvervuiling en de verkeersveiligheid.

Ontevreden

Ook deed  Amsterdam onderzoek naar hoe de proef door mensen werd ervaren. Driekwart van de respondenten toonde zich ontevreden. Vooral de minderheid van voetgangers en fietsers was positief. Volgens de gemeente is een van de lessen van de proef  ‘dat we de stad nog meer moeten betrekken bij dit soort maatregelen’.

Alternatieven

De verbetering van het leefklimaat in de Weesperstraat zette niet door. Na afloop van de proef zakte dat weer snel terug naar het oude, slechte niveau. De gemeente onderzoekt nu in plaats van afsluiting drie alternatieve opties: terugdringen van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur, de straat smaller maken en daardoor minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer en een gedeeltelijke afsluiting van de straat, waarbij alleen nog specifieke doelgroepen worden doorgelaten.

De komende tijd worden de verwachte effecten van deze drie scenario’s voor de Weesperstraat en de rest van Amsterdam verder onderzocht.

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Er zijn Gemeenten waar dezelfde problematiek is. Dus weg met 'knips' op doorgaande wegen en verbindingen. In het algemeen is het niet meer dan problemen elders leggen.
Hielco Wiersma
Problemen ontstaan vooral als relevante wijken, bewoners en bedrijven niet bij processen rond verkeersmaatregelen worden betrokken. Verkeersmaatregelen behoren vooral integraal te worden benaderd en niet met ad hoc maatregelen en/of salami-tactieken.
Advertentie