Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten massaal voor extra uitstel Omgevingswet

Vrijwel unaniem stemden de gemeenten op de Algemene Ledenvergadering van de VNG voor latere invoering van de Omgevingswet.

02 december 2022
mensen stemmen voor
Shutterstock

Minimaal zes maanden moeten er liggen tussen het moment dat de Eerste Kamer ten finale over de Omgevingswet besluit en de datum van invoering. Een motie met die strekking van zo’n twintig gemeenten werd op de algemene vergadering met 94 procent van de stemmen aangenomen. Daarmee wijzen de gemeente de huidige invoeringsdatum van 1 juli 2023 af.

Geen aparte raadpleging

Dat betekent nog niet dat de invoering nu ook daadwerkelijk wordt opgeschoven, gaf wethouder Liesbeth Grijsen van Deventer (tevens voorzitter van de VNG-commissie ruimte, wonen en mobiliteit) meteen een winstwaarschuwing. ‘Daar gaan het kabinet en beide Kamers over.’ Wel vervalt door de massale steun van de motie de eerder aangekondigde VNG-ledenraadpleging over de invoeringsdatum.

Eerste kwartaal

De motie bevat tevens een oproep aan de Kamers om de besluitvorming in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden. Alleen dan kan met voldoende voorbereiding op de nu genoemde invoeringsdatum van 1 januari 2024 worden afgekoerst. Lukt dat niet, dan dreigt door de Staten-verkiezingen en het daarmee samenhangende reces in de senaat de voorbereidingstijd alsnog te krap te worden.

Half jaar later

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) schoof jongstleden oktober de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw met een half jaar op, tot 1 juli 2023. Vooral omdat het digitale stelsel onder de Omgevingswet nog te veel haperingen vertoont. Omdat de Eerste Kamer zich er niet eerder dan in maart of april over kan uitspreken, dreigen gemeenten pas zeer kort voor de invoeringsdatum daar zekerheid over te krijgen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Hahaha. 94%. Hugo, pannenkoek, kijk je mee?
Hans Bakker
Rijk, ga eerst de decentralisatie van het ruimtelijk beleid terugdraaien. Dat heeft de hoogste kwaliteit. Gemeenten hebben bewezen het niet te kunnen. Het land is overspoeld met bedrijventerreinen, woonwijken op ongelukkige plaatsen, flatgebouwen middenin de polder. Eenmaal verpest, blijft verpest. We hebben maar één land en als we dat kwijt zijn, dan hebben we niets meer.

Het Rijk maakt geen aanstalten om het beleid te centraliseren. De landelijke politiek houdt het al jaren bij ballonnetjes en af en toe wat roepen. En iedereen denkt dat het wel goed zit, maar er gebeurt NIETS. NIETS aan de arbeidsmigratie, NIETS aan de asielmigratie. Wel worden arme boeren uitgekocht zodat er weer woonwijken kunnen worden neergezet om de nooit aflatende bevolkingsgroei, al sinds 1900 het hoogst van heel Europa, het hoofd te bieden.
Toine Goossens
Top
Advertentie