Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Impact Omgevingswet onderschat

Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus.

17 juni 2016

Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus. Experts voorzien dat forse aanpassingen van de organisatiestructuur en –cultuur nodig zijn. Maar de gemeentesecretaris – de functionaris die daarmee aan de slag moet - is nog beperkt betrokken bij de voorbereidingen van de stelstelwijziging.

Veel gemeenten begonnen met implementatie

Dat blijkt uit een enquête onder negentig gemeentelijke professionals (vooral ambtenaren) uit het fysieke domein, die in de maand mei is uitgestuurd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Het goede nieuws dat uit de ingevulde vragenlijst spreekt, is dat al veel gemeenten zijn begonnen met het implementatieproces. Met nog bijna drie jaar voor de boeg meldt meer dan de helft (61%) van de ondervraagden dat in hun organisatie een projectleider implementatie Omgevingswet is aangesteld. In veel andere gemeenten zit dat in de planning. Vier op de tien respondenten zegt dat de gemeente al bezig is met een plan van aanpak voor de implementatie, in de meeste gevallen bevindt zich dat in de voorbereidende fase.

 

Weinig integraal

Tegelijkertijd komen er kritische aandachtspunten naar voren uit het onderzoek. Zo is er nog weinig te zien van de integrale benadering van de leefomgeving, die de Omgevingswet voorstaat. De kar wordt tamelijk eenzijdig getrokken door ambtenaren en bestuurders ruimtelijke ordening. Daarin schuilt een risico, zegt Robert Forkink, strategisch adviseur bij Antea Group, die het onderzoek begeleidde. ‘Ruimtelijke ordenaars kijken vooral vanuit een eigen bril naar integraliteit. Hebben zij, met hun focus op ruimtelijke ordening en milieu, wel voldoende aandacht voor de thema’s die de Omgevingswet nu juist wil betrekken bij beslissingen over de leefomgeving, zoals gezondheid en het sociale domein?’

Instrumentele benadering

De dominantie van de ruimtelijke ordenaars op dit moment verklaart ook de instrumentele benadering die gemeenten kiezen. Ze focussen op de instrumenten waarmee gemeenten straks moeten gaan werken, zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Gevraagd naar waar volgens hen het zwaartepunt van de implementatie ligt, kruisen de meeste respondenten eerst het ruimtelijk instrumentarium aan, daarna komen organisatorische inbedding en cultuurverandering aan bod. Het besef dat de stelselherziening doorwerkt in de cultuur en organisatie begint bij de organisaties te landen, zegt Forkink, maar ze zien niet hoe ze dat moeten vormgeven en het heeft nog niet de focus die het verdient.

 

Kennis onvoldoende

Verder is het kennisniveau over de Omgevingswet in de organisatie nog onvoldoende. Respondenten geven hun gemeente daarvoor het rapportcijfer 5. Ook budget is een punt van zorg. Uit de ingevulde scores blijkt dat de helft van de organisaties nog geen zicht heeft op de kosten van de voorbereiding op de Omgevingswet. Dat is begrijpelijk, vindt Forkink, maar ook zorgelijk, omdat bepaalde kosten, zoals het digitale omgevingsplan dat alle gemeenten straks moeten hebben, een behoorlijke investering kunnen vragen.’

Positief verrast

Ineke van der Hee, die als directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet verantwoordelijk is voor de implementatie van de Omgevingswet, is positief verrast dat veel gemeenten al bezig zijn met de Omgevingswet en roept ook anderen daartoe op. Dat invoering van de wet onlangs is uitgesteld tot 2019, betekent niet dat gemeenten achterover kunnen leunen. 'Het hele domein dat met de fysieke leefomgeving te maken heeft, moet aan de slag met de veranderingen. Nu is er nog voldoende tijd om je voor te bereiden, gebruik die tijd ook.’

Aandachtspunt

Dat de ruimtelijke focus en instrumentele benadering op dit moment domineert, ziet Van der Hee als een belangrijk aandachtspunt voor het implementatieprogramma. Het is nog niet te laat om gemeenten goed voor te bereiden op de cultuur- en organisatieveranderingen die nodig zijn, denkt zij. ‘We zitten in de bewustwordingsfase, waarin je nog geen goed beeld hebt van de effecten. De ervaring leert dat mensen aan het begin van een veranderproces denken: dat doe ik allemaal al. Je gaat pas zien wat er nodig is, als je de verandering daadwerkelijk doorleeft, in de verdiepingsfase. Wat helpt, is dat we binnenkort de AMvB’s hebben (uitvoeringswetten, red.), waarin gemeenten precies kunnen zien wat de wet van ze verwacht.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marjan / Manager
Er is zeker al veel goeds! Kom eens langs in Tytsjerksteradiel zou ik zo zeggen. doorbreek de oude patronen en kom tot prachtige nieuwe vormen. Van -dat-doen-we-al voelen dat we het nu écht anders doen. Geen plan uitrollen of vanachter het buro bedenken wat het beste is...Van systeem- naar leefwereld. Ieders kracht en expertise goed inzetten-- uitgaan van de waarden. Laat niet een format of oude gewoonten leidend zijn. Dat is een zoektocht, maar wel een hele mooie! In T-diel doen we dat door onafhankelijke programmamanagers in te zetten die de expertises verbinden en alle opties betrekken. Leer van elkaar! Welkom in Tytsjerksteradiel zou ik zo zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop Voortman / Regie ontwikkeling en beheer georegistraties
Aansluitend op het bericht van Marjan van der Feen doorbreken ook wij in Rijssen-Holten oude patronen door niet meer de geometrische vlakken van het bestaande bestemmingsplan over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan, maar de BGT als definitief uitgangsbasis te nemen. Uit de BGT aggregeren wij de grondlagen voor het nieuwe Omgevingsplan. De vlakcontouren van het bestaande bestemmingsplan vervullen alleen nog als referentie/toetsingslaag in de opbouw van het nieuwe plan. De inzet van de BGT in het Omgevingsplan is een STRATEGISCHE ZET!

Mis deze kans niet. Van harte aanbevolen!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wim tijssen
Belangrijker dan de integraliteit is dat de discussie nu over de regels gaat. Als de discussie hier eindigt dan zal de Omgevingswet maar een klein stapje voorwaarts zijn afgezet tegen de Wro. Daarom moet de discussie een stap verder gebracht worden en ook voorafgaand aan de discussie over de regels gevoerd worden en wel de discussie over de cultuur, het gedrag enz. van alle actoren in de keten van de fysieke leefomgeving. Het is toch de minister zelf die spreekt over het succes van de Ow in termen van 20% regels en 80% cultuur. Laten wij de kans grijpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart / Projectleider
Is er maar zo weinig geleerd van de drie decentralisaties? Dat dit zou gaan gebeuren had toch onderkend kunnen zijn na alle beslommeringen de afgelopen jaren.Richt integrale programmateams op met een goede vertegenwoordiging van de uitvoering en bedrijfsvoering. Laat bestuur over het "wat" gaan en de ambtelijke top over het "hoe". Gebruik "common sense" en dan kom je ergens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie