Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten moeten ‘hitte-budget’ vrijmaken

Het Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op in hun begroting voor 2021 tussen de tien- en vijftigduizend euro vrij te maken voor de aanpak van het hitteprobleem.

06 augustus 2020
hittegolf---shutterstock.jpg

Gemeenten moeten in hun begroting voor 2021 tussen de tien- en vijftigduizend euro vrijmaken voor de aanpak van het hitteprobleem. Die oproep doet Klimaatverbond Nederland. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van de gemeente.

Ouderenzorg

De hitte-aanpak moet namelijk op gemeentelijke niveau een plek krijgen, vindt het Klimaatverbond. Het hitte-budget moet worden ingezet om samenwerking te bevorderen tussen organisaties en afdelingen die betrokken zijn bij onder meer de ouderenzorg, woningbouw en ruimtelijke klimaatadaptie. Doel is de gevolgen van hitte voor kwetsbare groepen beter op te vangen.   

 

Hitterisico’s

Uit een enquête onder tachtig gemeenten blijkt weliswaar dat de aandacht voor hitte toeneemt, maar dat nog altijd veel gemeenten (41 procent) onvoldoende met het hitteprobleem aan de slag zijn. De aanpak van wateroverlast krijgt meer aandacht. Maatregelen die hitte-risico’s te beperken worden vooral in de openbare ruimte genomen. Er is nauwelijks sprake van de aanpak van hitterisico’s in de (ouderen)zorg en in en rondom de woning.

 

Geld

Het gebrek aan financiële middelen staan de ontwikkeling van een gemeentelijk hitteplan in te weg, constateert het Klimaatverbond Nederland op basis van de enquête die samen met TAUW en Samen Klimaatbestendig is uitgevoerd. De kosten van zo’n hitteplan zijn heel bescheiden.

 

Zomereenzaamheid

Niemand voelt zich eigenaar van het hitteprobleem, stelt Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie van het Klimaatverbond. ‘Toch zijn er mooie initiatieven te bedenken die zorg, woning en de ruimtelijke omgeving met elkaar verbinden om hittestress tegen te gaan. Denk aan het openstellen van koele gebouwen én activiteiten om zomereenzaamheid onder ouderen te beperken, om burenhulp te stimuleren bij het ventileren van woningen en om met gemeente en wijkorganisaties te kijken waar hete stenen kunnen worden vervangen door groen.’

 

Gezondheidsproblemen

Zonder maatregelen zal hittestress tot grote gezondheidsproblemen leiden, stellen Klimaatverbond Nederland, TAUW en Samen Klimaatbestendig in hun rapportage over de enquêteresultaten. Er moet daartoe integraal worden samengewerkt tussen de verschillende domeinen waaronder het ruimtelijk en het sociale domein. Er moet daarbij naar zowel het gebied worden gekeken, naar het gebouw – maatregelen in en om woningen – en naar de gebruiker. Daarbij moet worden gedacht aan maatregelen die gericht zijn op de gezondheid van de meest kwetsbare mensen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joris / Psycholoog, MSc
"Het gebrek aan financiële middelen staan de ontwikkeling van een gemeentelijk hitteplan in te weg, constateert het Klimaatverbond Nederland op basis van de enquête die samen met TAUW en Samen Klimaatbestendig is uitgevoerd. De kosten van zo’n hitteplan zijn heel bescheiden"Er zijn miljarden beschikbaar gesteld voor KLM en naar verwachting zal Nederland tientallen miljarden aan de EU overmaken voor de Brusselse begroting en steun aan Zuid-Europa.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie