Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten hebben tot 2200 fte tekort voor woningbouw

Minister De Jonge reageert op op onderzoek Binnenlands Bestuur.

21 maart 2024
Het gemeentehuis van de Gelderse gemeente Barneveld.
Het gemeentehuis van de Gelderse gemeente Barneveld.ANP

Bijna twee jaar geleden bracht Binnenlands Bestuur op basis van eigen onderzoek naar buiten dat bijna 70 procent van de gemeenten het gebrek aan de juiste ambtenaren als grootste bottleneck ziet voor de woningbouwambities. Er is vooral nood aan projectleiders en vergunningverleners. Nadrukkelijk naar aanleiding van dit onderzoek stuurde woningbouwminister Hugo de Jonge woensdag een nieuwe studie naar de Tweede Kamer. Adviesbureau Brink rekent hierin voor dat gemeenten een tekort hebben van ongeveer 1300 tot 2200 fte.

Planoloog en Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Landelijk Gebied

JS Consultancy
Planoloog en Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Landelijk Gebied

Beleidsadviseur Onderwijsachterstanden

Gemeente West Betuwe
Beleidsadviseur Onderwijsachterstanden

Brink komt op deze bandbreedte uit door een onderzoek te extrapoleren dat afgelopen zomer verscheen over de Gelderse situatie. Ook dit rapport werkte met een fikse bandbreedte: Gelderse gemeenten hebben een tekort van twee tot vier fte, wat voor de hele provincie uitkomt op 100 tot 204 fte.

Niet representatief

Daarbij moet bedacht worden dat waarschijnlijk bijna de helft van de ambtenaren in deeltijd werkt, zoals ook adviesbureau Sweco in 2022 benadrukte in weer een ander onderzoek naar het ambtelijk tekort. Bovendien is Gelderland niet representatief voor heel Nederland, omdat de provincie minder verstedelijkt is dan andere delen en minder te maken zal hebben met complexere inbreidingsprojecten.

Het valt op dat Sweco twee jaar geleden uitkwam op een groter geschat tekort, te weten 6500 tot 8000 ambtenaren. Dat vertaalt Brink nu naar 4250 fte, wat veel meer is dan de maximaal 2200 fte die ze zelf haddden berekend. Het adviesbureau vraagt zich af waarom die eerdere schatting zoveel hoger is. Dat is niet helemaal duidelijk. Eén reden kan zijn dat, zoals gezegd, Gelderland niet exemplarisch is. Daarnaast noteren de onderzoekers: Een deel van het verschil tussen de resultaten (...) zit mogelijk in de definitie van bruto/netto plancapaciteit.

Los van deze discussie moet gedacht worden aan de vergrijzing. Ook Sweco beklemtoonde dat dit decennium naar schatting een derde van de ambtenaren stopt met werken. Het rapport van Brink werpt de vraag op of oudere ambtenaren in deeltijd behouden kunnen blijven voor de gemeentelijke organisatie.

Flexpoolmiddelen

In een Kamerbrief, waarbij het rapport een bijlage was, had minister De Jonge kort aandacht voor het ambtelijk tekort. Dit jaar krijgen de provincies het laatste deel van de flexpoolmiddelen, bedoeld om extra personeel in dienst te kunnen nemen. Het gaat hier om de laatste 40 miljoen van 90 miljoen euro.

Daarnaast zegt de minister met de koepels IPO en VNG nu een plan van aanpak te hebben, met aandacht voor structurele oplossingen als regionale samenwerking in de strijd tegen het ambtelijk tekort, standaardisatie van de uitvoering, en onder meer traineeships om jongere ambtenaren op te leiden en te binden.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Gewoon de cao's beneden de inflatie blijven afsluiten. Hebben ze in het onderwijs ook jaren lang gedaan. Groot succes!
Nico Bos
Feitelijk is er geen tekort aan ambtenaren, alleen wil de ène helft blijkbaar maar 3 dagen in de week werken en bij overwerk extra betaald krijgen - of erger nog - de klus klaren als overbetaalde ingehuurde zzp´er, terwijl de andere helft zich door gepruts uit de naad werkt en een burn-out oploopt, want de koekjes bakken zich niet vanzelf ziet de minister nu ook.
Hans Bakker
Het “uitdijen” van Nederland, de kwantitatieve groei, zorgt voor een hele economie met arbeidsmarkt om dat te faciliteren. Een hele laag kan eraan verdienen en wordt ervan afhankelijk. De oorzaak van de noodzaak tot woningbouw zit hem weer in andere verdienmodelletjes, namelijk een aantal vormen van immigratie. De belangrijkste factor is de arbeidsmigratie die voor 93% bestaat uit lage lonen migratie voor economische sectoren die, in de woorden van Klaas Knot, beneden de kostprijs produceren en waar we vanaf moeten. Daaronder komt de asielmigratie, die nog maar heel weinig te maken heeft met het concept van veiligheid voor vluchtelingen zoals het VN Vluchtelingenverdrag dat ooit heeft bedoeld. Zinloze immigratie is dat, om formeel te voldoen aan bepaalde verdrags- en EU regels waar we eigenlijk van af willen, maar wat de meeste politici niet durven zeggen. De ECHTE vluchteling schiet helemaal niets op met dit stelsel. Studiemigratie is een verdienmodelletje voor universiteiten. Hoe groter de bevolkingsdruk op de openbare ruimte, des te meer geld is er te halen in allerlei economische sectoren, maar het uiteindelijk effect is dat Jan de belastingbetaler ervoor opdraait en en heel klein clubje er beter van wordt. Het algemeen belang is niet de leidraad van de huidige politiek, maar dat zijn private belangen en eigen belangen. Als we dat weten te veranderen, dan gaan we weer de goede kant op, maar dat is nog een lange weg om te gaan.
Hielco Wiersma
Gemeenten zijn vanaf 2009 steeds meer ontmanteld van deskundig personeel op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw. Zelfstandige woningbouw via Gemeenten werd verboden. Gemeentelijke woningbedrijven moesten -overigens niet helemaal onlogisch- worden overgeheveld naar woningbouwcorporaties. Ware het niet dat vervolgens ook de woningbouwcorporaties via verhuurdersheffingen nagenoeg werden lamgelegd.
En .......in de plaats van én woningbouwcorporaties én bedrijven/ontwikkelaars/beleggers bij woningbouw allemaal meer ruimte te bieden moet je dan vooral via chaotisch woningbouwbeleid en lapmiddelen ook nog deze laatste categorie in niet geringe mate van de woningmarkt verjagen.
Hans Bakker
Wie heeft het rapport van de Staatscommissie Demografie gelezen? Prioriteit I is het stabiliseren van de bevolkingsomvang. Doen we dat niet, dan is woningbouw dweilen met de kraan open. En daarboven zit nog een veel belangrijker vraagstuk: hoe willen wij dat Nederland er over 50 jaar uitziet? Als we die vraag niet goed kunnen beantwoorden, dan zullen de korte termijn belangen altijd blijven zegevieren. De ondernemer die een blik arbeidsmigranten willen kunnen opentrekken, de universiteit met zijn verdienmodelletjes en de linkse asiel voorstanders uit villawijken die het zinloze en inhumane asiel circus willen behouden. Dan zitten we in 2050 op het maximale aantal inwoners bij ongewijzigd beleid van 23 miljoen. Als die prognose al klopt, want alle prognoses van het CBS tot nu toe waren veel te voorzichtig.
Hielco Wiersma
@Hans Bakker. Een minister voor planning (bijv. Jan Latten) kan veel oplossen.
PJ Westerhof LL.M MIM
Zal allemaal wel. Feit blijft dat het gros van de gemeenten zaken zoals woningbouw en omgevingswet heeft uitbesteed. Zo niet aan een 'regionaal samenwerkingsverband' dan wel een PPS.
Met bijhorend verdienmodel en minimale regie. Met de bekende resultaten.
Advertentie