Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten eens over verdeling geld Omgevingswet

Gemeenten zijn het eens over de verdeling van de rijkscompensatie voor de invoeringskosten van de Omgevingswet.

28 april 2022
euro-verdeling-geld.JPG

Het rijk zegde de gemeenten de komende vier jaar een bedrag toe als tegemoetkoming voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Die tegemoetkoming bedraagt voor dit jaar 150 miljoen, en voor de komende jaren respectievelijk 110 miljoen (2023), 70 (2024) en 80 miljoen (2025).

Vast deel

Een commissie bestaande uit afgevaardigden van drie grote en drie kleine gemeenten boog zich de afgelopen maanden over de verdeling van de in totaal 400 miljoen euro. In het voorstel dat er nu ligt (en dat inmiddels door de commissie Financiën van de VNG is overgenomen) ontvangen alle gemeenten een vast deel van 15 procent, om zo recht te doen aan de minimale invoeringskosten die elke gemeente heeft.

Kleine gemeenten

Met deze verdeling wordt voorkomen dat kleine plattelandsgemeenten nauwelijks worden gecompenseerd voor hun vaste kosten (zoals de lokale aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet). Het inwonertal is in het voorstel met 60 procent nog altijd de meest zwaarwegende compensatiefactor. De gemeenteoppervlakte telt voor 25 procent mee.

Meicirculaire

Naar verwachting zal minister Bruins Slot in de Meicirculaire bekendmaken of ze de door de gemeenten voorgestelde verdeelsleutel overneemt. Overigens wordt met de tegemoetkoming van het rijk slechts een fractie van de werkelijke invoeringskosten kosten van gemeenten gecompenseerd.

DSO

De Tweede Kamer ging vorige maand akkoord met invoering van de wet per 1 januari 2023. De kritischer Eerste Kamer neemt daar op z’n vroegst eind mei een besluit over. De vorderingen in het stabiel maken van het digitale stelsel lijken daarbij cruciaal.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie