Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Schultz: Geen strijd ministeries over Omgevingswet

Minister herkent kritiek van eigen adviseurs niet. Zeven ministeries werken juist goed samen aan de nieuwe wet.

03 januari 2013

Volgens minister Schultz is geen sprake van een 'stammenstrijd tussen ministeries' die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Het proces verloopt goed, meldt de minister van Infrastructuur en Milieu. Ze hoopt binnenkort de concept-wet te kunnen voorleggen aan de bestuurlijke partners, de vijf adviescommissies en de formeel toetsende instanties

Kritiek van eigen adviseurs

Dat schrijft Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schetst ze de voortgang van de vorming van de Omgevingswet en gaat ze in op kritiek van de VNG en twee van de adviescommissies. Volgens adviseurs Duco Stadig en Ed Nijpels verloopt de vorming van de Omgevingswet chaotisch en is speelbal van een ‘ambtelijke stammenstrijd’. Zij zeiden dat vorige maand in een interview met de Staatscourant.

Geen onwil om eruit te komen

Schultz herkent die karakterisering niet, stelt ze in de brief. ''Bij de voorbereidingen van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet werken zeven departementen samen. Deze zijn elk verantwoordelijk voor een beleidsterrein dat uiteindelijk in de Omgevingswet zal worden betrokken. Het gaat om onderwerpen als natuur, bouwen en cultureel erfgoed. Ik vind het volkomen normaal dat daarover discussies plaatsvinden. De term ‘stammenstrijd’ impliceert echter onwil om er samen uit te komen en stagnatie in de voortgang, waardoor de Omgevingswet zou ontsporen. Daar is geen sprake van.''

Proces verloopt goed

De discussiepunten die niet kunnen worden afgerond worden voorgelegd aan de betrokken bewindspersonen, die onder leiding van de minister-president daarover besluiten nemen. Dit proces verloopt goed, aldus de minister. 


Kritiek van VNG

Schultz gaat ook in op de kritiek uit het VNG-onderzoek “Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten”, waarin onder andere wordt gepleit voor behoud van het instrument bestemmingsplan. ''Hierover ben ik met de VNG in gesprek'', aldus de minister. Verder benadrukt ze vooral de punten waarover kabinet en VNG het eens zijn.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
De letter M van het ministerie van I&M kan toch niet voor milieu en duurzaamheid staan, als je 14 rijstroken asfalt en beton wilt aanleggen dwars door een natuurgebied als Amelisweerd, of door de groene polders van Midden-Delfland. De M moet dus duiden op Magalomaan. Noem het dan ook zo: Ministerie van Infrastructuur & Megalomanie. Een metafoor met de voornaam van de minister.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie