Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Westerscheldetunnel voorlopig niet tolvrij

De kamer wil de tunnel zo snel mogelijk tolvrij, het kabinet mikt op 2030

10 februari 2022
Vlissingen gezien vanaf Breskens - uitzicht over de Westerschelde - Shutterstock
Uitzicht over de Westerschelde vanaf Breskens (Zeeuws-Vlaanderen)Shutterstock

Zolang er geen geld is om de inkomstenderving te compenseren, wordt de tolheffing in de Westerscheldetunnel voorlopig niet afgeschaft. Dat meldt minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), tot ongenoegen van Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer).

340 miljoen

Een 'deugdelijke dekking' om de tol af te schaffen ontbreekt, schrijft minister Harbers in antwoord op Kamervragen van Mahir Alkaya (SP) en Caroline van der Plas (BBB). Daarom kan de wens van de Tweede Kamer niet gerealiseerd worden. Het rijk zou de komende tien jaar in totaal 340 miljoen euro moeten betalen aan de uitbater van de tunnel, om de weggevallen inkomsten te compenseren. Dat geld is er volgens de minister niet.

‘Zo spoedig mogelijk’

De tolheffing in de Westerscheldetunnel is veel Zeeuwen al jaren een doorn in het oog. Met name de Zeeuws-Vlamingen, die zijn aangewezen op de tunnel om de rest van het land te bereiken, vinden de tolheffing oneerlijk. Afgelopen zomer sprak ook de Tweede Kamer zich uit over de kwestie: er werd een motie aangenomen om de tunnel 'zo spoedig mogelijk' tolvrij te maken. De voorganger van minister Harbers liet de keuze om daar al dan niet geld voor vrij te maken over aan een nieuw kabinet.

'Mensen in Zeeuws-Vlaanderen worden al jaren op allerlei mogelijke manieren geschoffeerd.'

Caroline van der Plas (BBB)

Stikstof

Harbers geeft nu aan dat ook dit kabinet niet van plan is om de extra uitgave te doen voor het tolvrij maken van de tunnel. Bovendien, schrijft hij, is het niet alleen een kwestie van geld. Na het vrijmaken van voldoende middelen zou ook onderzoek gedaan moeten worden naar de verandering van verkeersstromen als gevolg van het besluit. Afhankelijk daarvan moeten mogelijk nog maatregelen worden getroffen op het gebied van stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. Pas daarna kan de tunnel tolvrij worden.

Rekeningrijden

Wel biedt de minister het perspectief dat er in 2030 een einde komt aan de tol. Het kabinet is van plan om in dat jaar het rekeningrijden in te voeren, waarbij alle toltracés in Nederland komen te vervallen. Maar veel soelaas biedt dat niet: in 2033 zou de tolheffing, dertig jaar na de opening van de tunnel, sowieso stoppen.

Minachting

'Met deze antwoorden lijkt het eerder tolvrij maken van de tunnel verder weg dan ooit', reageert gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer) in de Provinciale Zeeuwse Courant. 'Dit is alle reden om snel het gesprek met de minister te voeren.' Volgens Cees Liefting, oud-wethouder van Terneuzen en voorzitter van de Stichting Zeeland Tolvrij, getuigen de antwoorden van Harbers van minachting richting de Tweede Kamer en minachting richting Zeeland. Hij suggereert dat er juridische stappen kunnen volgen. Ook Kamerlid Van der Plas neemt geen genoegen met de antwoorden. 

Rijvaardigheidstest

Harbers kon een ander verzoek van de Zeeuws-Vlamingen ook niet inwilligen. Via een open brief aan Tweede Kamerleden hadden twee lokale partijen aandacht gevraagd voor het verdwijnen van een rijvaardigheidstestlocatie van het CBR uit Terneuzen. Daardoor zijn 75-plussers uit Zeeuws-Vlaanderen die een rijvaardigheidstest moeten doen aangewezen op de locatie in Goes, waarvoor ze langer moeten reizen én tol moeten betalen in de Westerscheldetunnel. Ook daarover stelde Caroline van der Plas (BBB) vragen.

Te klein

Harbers stelt, na overleg met het CBR, dat er geen aanleiding is om de testlocatie terug te brengen. Het aantal rijtesten in Terneuzen zou te klein zijn om 'kwalitatieve, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te kunnen borgen'. Van der Plas stelt dat veel Zeeuws-Vlaamse ouderen nu hun rijbewijs laten verlopen omdat de testlocatie te ver weg is, en dat ze daardoor een groter beroep zullen moeten doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor hun mobiliteit. Harbers herkent die signalen niet. 'Zeeuws-Vlaanderen 2 x op 1 dag de Sjaak', twittert Van der Plas, de twee antwoorden van Harbers samenvattend.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

René van Veen
De minister geeft aan dat bij het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel ook de effecten van meer verkeer op de stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid. Pas daarna kan de tunnel tolvrij worden. Laten we het omdraaien. We gaan tol heffen op het gebruik van de tunnels rond Amsterdam. Door de tolheffing zal er waarschijnlijk minder gereden worden. Oh nee, Amsterdam ligt in de Randstad, daar durft men geen tol te heffen. Pure kulargumenten om de tolheffing in Zeeuw Vlaanderen niet te willen afschaffen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie