Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Waterschapsbelasting hoger, dijken niet'

De waterschapsbelastingen stijgen, maar de veiligheid van dijken is niet beter geworden. De Vereniging Eigen Huis vindt dat niet kloppen,.

21 januari 2013

Hogere waterschapsbelastingen zijn geen garantie voor ,,droge voeten''. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) maandag. De VEH vindt het feit dat de waterschapskosten omhooggaan op zich niet het probleem, maar ,,wel vinden we het zorgelijk dat we geen verbeteringen zien aan de dijken, legt Hans André de la Porte van de VEH uit.

Stijging waterschapslasten
Volgens de VEH stijgen de waterschapslasten voor meerpersoonshuishoudens in 2013 met gemiddeld 3 procent en voor eenpersoonshuishoudens met 3,6 procent. De Unie van Waterschappen zegt dat de belastingen van de waterschappen in 2013 gemiddeld net zoveel als het inflatieniveau stijgen.

Tot 15 procent verhoging
Uitschieters zijn het Waterschap Aa en Maas (Noord Brabant), waar de tarieven dit jaar met ruim 15 procent omhoog gaan en Vallei & Eem (Gelderland en Utrecht) met een stijging van bijna 9 procent. Ingezetenen van het waterschap Delfland (Zuid Holland) betalen met gemiddeld 438 euro in 2013 de hoogste waterschapslasten, terwijl waterschap De Dommel (Midden-Brabant) met gemiddeld 213 euro de laagste rekening stuurt.

Extra verzekeringspremie
VEH vindt het ,,onjuist dat burgers waterschapslasten en andere belastingen betalen voor veilige dijken en dat zij tegelijkertijd een extra hoge verzekeringspremie moeten betalen, omdat verschillende dijken niet aan de gestelde kwaliteitsnormen blijken te voldoen.'' Volgens een woordvoerster van de Unie van Waterschappen werken de waterschappen dag en nacht aan het op orde houden van de dijken. ,,Als blijkt dat ze niet in orde zijn, worden er plannen gemaakt om ze goed te krijgen. En mensen hoeven zich niet te verzekeren, dat is hun eigen keus.''

Lage gebieden duurder
Volgens de Unie zijn waterschapsbelastingen regionale belastingen, ,,waardoor de hoogte afhangt van de inrichting van het gebied en de eisen die in het gebied worden gesteld. In een laaggelegen gebied is het nu eenmaal veel ingewikkelder en daardoor duurder om het waterbeheer uit te voeren. Langs de kust en grote rivieren liggen meer dijken dan op de hoge zandgronden. Ook geldt dat niet alle waterschappen evenveel mogelijkheden hebben om kosten te besparen'', stelt de Unie.

Tarieven verhogen
In de Tweede Kamer heeft de PvdA inmiddels aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de verhoging van de belastingen. De partij wil onder meer weten in hoeverre waterschappen door taakverzwaringen gedwongen worden hun tarieven te verhogen.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet van Noort / Bestuurder DCCM
Dit is een economische truc van Den Haag. € 600 miljoen bezuiniging van de deltacommissaris is verschoven naar de Unie van Waterschappen. En deze schuiven het weer op het bord van de Waterschappen. Een bezuinigingsronde kan een of meer bestuurslagen makkelijk wegwerken.

Paul / projectleider
Goh de verzekering die VEH zelf heeft ontwikkeld met een verzekeraar...ik heb het anabod ook gehad. Beetje duur.Jan / burger
Nu het toch over Aa en Maas gaat ondanks de tariefsexplosie zelfs de dijkveiligheid niet halen omdat ze liever beekherstel doen.

http://www.jacquesleurs.nl/2013/01/gastcolumn-be …
huisman / gemeente
WOZ omlaag en belasting omhoog. Dit kan niet anders want de bestuurders kunnen anders niet meer betaald worden.
Linden
Jaren geleden mocht ik eens voor een waterschap werken. Bij het opstellen van de begroting bleek ik de methodiek van begroten niet te snappen. De verwachte uitgaven hoefden alleen maar op een rij gezet worden (tamelijk ruim en zelfs overbodige posten) en vervolgens werden de inkomsten aangepast c.q. de bijdragen van de belastingplichtigen verhoogd. Verlagen was er uiteraard nooit bij. Leerzame tijd!
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het moet gewoon over en uit zijn met belastingverhogingen van Waterschappen en gemeenten. Waar burgers minder nettoloon in handen krijgen moeten zij ook maar eens de buikriem aanhalen!

Ook zij konden de huidige crisis eind 2007 al zien aankomen. Er is derhalve voldoende tijd geweest om op aankomende problemen te anticiperen.
Advertentie