Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Financiële positie corporaties verbeterd

Door halvering van de verhuurderheffing staan woningcorporaties er beter voor.

15 november 2023
Geld
Shutterstock


De financiële positie van de honderd grootste woningcorporaties is in 2022 in de sociale (DAEB)tak verbeterd. Het resultaat op hun vastgoed-exploitatie is met 7 procent gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen door Finance Ideas.

Belangrijke rol

Corporaties vervullen een belangrijke rol in het aanjagen van nieuwbouw nu de bouwsector voor de koopmarkt in de komende jaren een dip voorziet. In ruil voor de verlaging van de verhuurderheffing zijn tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en corporatiekoepel Aedes prestatieafspraken gemaakt.

Te vroeg

Volgens de onderzoekers is het nog te vroeg om die afspraken al in de jaarcijfers terug te kunnen zien. De uitgaven aan nieuwbouw in de sociale sector daalden in 2022 zelfs met 1,9 procent. Daarentegen namen de uitgaven aan verduurzaming en renovatie in deze sector met 6,7 procent toe.

Huurbevriezing

Tegenover het betere resultaat in de vastgoedexploitatie stond een zeer geringe stijging van de huurinkomsten met 1,4 procent. Daar schemert de in 2021 afgesproken huurbevriezing in door. In de commerciële (niet-DAEB)tak bleef het resultaat van de vastgoedexploitatie gelijk. De 3,4 procent aan huurstijging werd tenietgedaan door een sterke stijging van de netto bedrijfslasten met meer dan 20 procent.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Als in 2023 de verhuurdersheffing wordt verlaagd en daarentegen de huren van de sociale woningen ook moeten worden verlaagd dan wel bevroren dan komt er niet veel méér geld in het laadje van de Woningcorporaties. Verhuurdersheffingen verlagen lijkt in dat geval een (forse) inspanning van het Rijk maar het is niet of nauwelijks méér dan een sigaar uit eigen doos. Dit terwijl de corporaties juist moeten investeren in verduurzaming van woningen en het bouwen van nieuwe woningen in de sociale sector. Een één voor ministers en een Kabinet die dit kunnen verzinnen. Zouden ze wel willen bouwen?
Advertentie