Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Harde kritiek Europa op Nederlands landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft harde kritiek geuit op de plannen van de Nederlandse overheid voor het landbouwbeleid van de komende jaren.

06 april 2022
Veehouderij koeien
Shutterstock

Incompleet, niet zorgvuldig en op onderdelen in tegenspraak met elkaar. Dat is de harde conclusie die de Europese Commissie trekt na bestudering van het Nationaal Strategisch Plan van de Nederlandse overheid ten aanzien van het landbouwbeleid in de komende jaren. Minister Slaghouwer van LNV heeft de ‘observatiebrief van de Europese Commissie dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Stikstof

Uit een analyse van de Nederlandse landbouwplannen op de website Brusselse Nieuwe blijkt dat de Europese Commissie de plannen mager vindt. Of met deze aanpak de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen valt te betwijfelen en ook de aanpak van de waterkwaliteit is volgens de EC allerminst gegarandeerd.

Vergroening

Ieder land wordt geacht zijn eigen plannen op te stellen, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe  het landbouwbeleid eruit ziet en hoe dat beleid leidt tot vergroening en aanpak van het klimaatprobleem. Maar volgens de EC zijn de doelstellingen van Nederland niet hard genoeg. Zo is er in de Nederlandse aanpak nauwelijks iets terug te vinden over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreiniging door de intensieve veehouderij, terwijl daar toch de meeste reductie van uitstoot gerealiseerd zou moeten worden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Het is wel duidelijk dat we in dit overvolle land niet zo veel meer kunnen. Desalniettemin zal het aantal huishoudens in Nederland nog verder stijgen. Met ca. 20% over de periode 2008-2033. Die mensen moeten allemaal wonen, eten, poepen, recreatie etc. Kan niet langer. Overbevolking doet ons de das om. Graag actie om de bevolkingsgroei te beteugelen.
Advertentie