Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Erfgoeddeal krijgt 40 miljoen

Gemeenten, provincies en de rijksoverheid trekken samen zo'n 40 miljoen euro uit voor het behoud en gebruik van erfgoed bij grote ruimtelijk opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en bevolkingsgroei en -krimp. De overheden ondertekenden donderdag samen met maatschappelijke organisaties de Erfgoed Deal.

21 februari 2019
monument-ansicht.1.jpg

Gemeenten, provincies en de rijksoverheid trekken samen zo'n 40 miljoen euro uit voor het behoud en gebruik van erfgoed bij grote ruimtelijk opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en bevolkingsgroei en -krimp. De overheden ondertekenden donderdag samen met maatschappelijke organisaties de Erfgoed Deal. 

Deal
In de Erfgoed Deal maken overheden en milieu-, monumenten- en erfgoedorganisaties  afspraken over het behouden van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. De organisaties noemen als voorbeelden dat oude landschapsstructuren leidend kunnen zijn bij de inrichting van beekdalen om water vast te houden. Ook kunnen hoogbouwvisies gebruik maken van historische zichtlijnen. De Erfgoed Deal moet initiatieven en projecten die zich daarmee bezighouden financieel ondersteunen en bij elkaar brengen. 

Opgaven

Minister Van Engelshoven (OC&W): 'De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. En onze steden groeien verder terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. En daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie