Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Er speelt van alles wat ons wordt onthouden’

Een meldpunt moet - na berichtgeving van Binnenlands Bestuur - beter inzichtelijk maken wat er wellicht misgaat rond de Omgevingswet.

10 juni 2022
klokkenluider

Het ministerie van Binnenlandse Zaken snoerde critici van de Omgevingswet de mond. Naar aanleiding van de berichtgeving van Binnenlands Bestuur is Eerste Kamerlid Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren) een meldpunt begonnen. 'Nu moeten we maar op de ogen van Hugo de Jonge vertrouwen.'

BB: Wat wilt u met het meldpunt bereiken?

PN: ‘Ik heb al lang het gevoel dat we als Eerste Kamer door de minister van Binnenlandse Zaken niet goed worden geïnformeerd. Al in januari heb ik gevraagd naar alle rapporten die externe adviseurs hebben uitgebracht over het DSO die nog niet met de Kamer zijn gedeeld. Daar is toen door de minister geen antwoord op gegeven. Anderhalve maand geleden heb ik het opnieuw gevraagd. Weer niks mee gedaan. Toen heb ik het via de Eerste Kamercommissie aanhangig gemaakt. Uiteindelijk krijg je twee weken voor je met elkaar in discussie gaat een pak papier dat alsmaar onder de pet is gehouden. Ik heb nu ook gevraagd naar de concepten van ambtelijke nota’s. Omdat je aan de hand van die concepten kunt zien wat er door het ministerie in veranderd is, welke discussie er speelde en wat buiten het zicht wordt gehouden. Maar die worden me ook niet gegeven. Ik ga daarvoor opnieuw een verzoek indienen, nu ook als Wob-verzoek. Dan kan ik er eventueel ook mee naar de rechter. Ik heb het idee dat er rond het DSO van alles speelt wat ons wordt onthouden. Ik hoop dat daar via het meldpunt beter zicht op komt. Wij krijgen in de Eerste Kamer een mooi-weer-show voorgeschoteld. En verder moeten we maar op de ogen van Hugo de Jonge vertrouwen.

BB: Voor wie is het meldpunt bedoeld?

PN: ‘Voor iedereen die bij de invoering van het DSO is betrokken en het idee heeft dat er dingen anders lopen dan wat er publiekelijk bekend wordt gemaakt.’

BB: Komt het meldpunt nog op tijd gezien de korte termijn waarop De Jonge verder wil?  

PN: ‘De 21ste zou er een plenair debat over de Omgevingswet in de Eerste Kamer zijn, maar dat gaat niet door. Het kan zijn dat we dan een gesprek met de minister hebben. Komende week wordt beslist of we dat gaan doen. Dus ja, het zou handig zijn als mensen zich op korte termijn melden.’

BB: De Jonge wil dat de Eerste Kamer voor 1 juli met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 instemt. Is dat nu nog haalbaar?

PN: ‘Dat gaat sowieso niet gebeuren, neem ik aan.’

BB: Wat ziet u nu als meest voor de hand liggende gang van zaken?

PN: ‘Iedereen die nu met het DSO aan het oefenen is, moet vooral blijven oefenen. Ik vermoed dat het verstandig is om grote gebiedsontwikkelingen voorlopig op de oude voet door te zetten en die –  als het lukt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te krijgen – pas daarna in het DSO-systeem in te voeren.’  

BB: En voor wat betreft de invoeringsdatum?

PN: ‘Een toenemend aantal Kamerfracties krijgt genoeg van de haast en het gedram van De Jonge. Het wordt tijd om de bal terug te spelen: nou is het een keer klaar. Op 1 juli moeten er nog allerlei onderdelen van het DSO worden opgeleverd. Pas dan zijn ook de intensieve testtrajecten achter de rug en kennen we de resultaten daarvan. En dan zouden wij er al voor 1 juli een beslissing over moeten nemen...  Je kunt toch niet serieus van een Eerste Kamer verlangen dat je in zo’n situatie het groene licht geeft op een moment dat er een paar weken later nog essentiële informatie beschikbaar komt?’    

BB: Betekent dat dat u wilt wachten met een besluit over de invoeringsdatum tot het nieuwe oordeel van het adviescollege ICT-Toesting in oktober?

PN: ‘Er is door het ministerie een routekaart opgezet waarop ook op 1 juli van alles moet gebeuren. Ik wil meteen na 1 juli weten of dat ook is gebeurd. Als dat niet zo is, loopt kennelijk de hele route uit de agenda. Dat moet voor iemand met een gezond verstand er dan ook toe leiden dat je de boel naar achteren schuift.’

BB: Dus dan ontkom je niet aan een latere invoeringsdatum.  

PN: ‘Ik begrijp dat de minister duidelijkheid wil om te voorkomen dat iedereen achterover gaat leunen. Maar dit is de grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke. En die zou je dan maar invoeren en kijken hoe ver we komen. Dat mag een Eerste Kamer nooit doen. Dat snapt iedereen.’    Meldingen kunnen (ook eventueel anoniem) worden gedaan via info@nicolaibestuursrecht.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie