ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Zet het vliegwiel in beweging

Voor meer lokale opwek én benutting van duurzame stroom.

31 maart 2023
Entrnce

Samen kom je verder als je klimaatdoelen wil bereiken. Het is dus fijn als je stakeholders op één lijn zitten. Dat is bij projecten met windturbines en zonneparken lang niet makkelijk. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Zelfopgewekte stroom ook in de eigen gemeente gebruiken is alvast een goed begin. Daarmee breng je een vliegwiel voor duurzame stroomopwek verder op gang. Win-win-win, daar wordt iedereen blij van.

In 2019 schaarden gemeenten zich achter het Klimaatakkoord. Ze werken samen met andere overheden, inwoners en bedrijfsleven om de doelen in het akkoord om te zetten in maatregelen. De Regionale Energie Strategie is de opstap richting actie. De dertig RES-regio’s vormen eigenlijk een nieuwe invulling van het typisch Nederlandse poldermodel: samen komen ze eruit.

Dat daarbij het vinden van draagvlak niet altijd even makkelijk gaat, is wel een punt. Alleen daarom al is het verstandig werk te maken van stakeholdersmanagement voor het bereiken van klimaatdoelen in je gemeente. Inwoners kunnen zorgen hebben om bijvoorbeeld het geluid of de slagschaduw van de windturbines die nodig zijn voor eigen opwek van stroom. Dit heeft mogelijk invloed op andere stakeholders, zoals gemeenteraadsleden. Maar ook de eigenaren van een beoogde locatie voor duurzame opwek zijn stakeholder, net als financiers van het energieproject en initiatiefnemers zoals energiecoöperatie.

Complexe puzzel

Al met al vormen de belangen van de stakeholders meestal een complexe puzzel. Het helpt als je er een voor alle partijen gunstig bedrijfsmodel tegenover kunt stellen. Bijna niemand is in deze tijd tegen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Zeker niet als je er lokaal niet alleen de lasten, maar vooral ook de lusten van ondervindt.

Stevige band

Kiezen voor lokaal groene energie inkopen om RES-doelstellingen te realiseren is interessant voor alle belanghebbenden. Waarom? Je smeedt een stevige band tussen de gemeente als grootverbruiker van stroom en de aanbieder van lokaal opgewekte stroom. Als dit een energiecoöperatie is, profiteren inwoners al van de ‘eigen’ zonne- of windenergie. De opgewekte elektriciteit wordt lokaal gebruikt. Hierdoor is de gemeente aantoonbaar goed bezig met het verminderen van CO2-uitstoot. Doordat er een financiële relatie is met de gemeente als afnemer van stroom, kunnen energiecoöperaties aan de slag met nieuwe plannen voor duurzame opwek. Het vliegwiel begint te draaien – waardoor er binnen de kortste keren nog meer CO2-vrije energie beschikbaar komt in je gemeente. Win-win-win.

Kennis delen

Lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruiken via ons platform kan het ontbrekende puzzelstuk zijn voor gemeenten die worstelen om klimaatambities waar te maken. Als we in contact komen met de mensen in gemeenten die knopen doorhakken over energiebeleid, ontmoeten we veel enthousiasme. Aan onze kant staat alle techniek voor je klaar. Daarom delen we onze kennis en komen we graag langs voor een gesprek.

Je kunt je ook on-demand webinar van januari jl. bekijken over hoe lokaal groene energie inkopen in de praktijk werkt en waarin je meer leert over de ervaringen van andere gemeenten. Meer weten over het realiseren van RES-doelstellingen en lokaal groene energie inkopen? Lees ook onze whitepaper.  

 

David Steerenberg

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.