ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Jonge vrouwen in de politiek

Een frisse wind in een cultuur van oude mannen.

04 maart 2022
Vrouwen in de politiek

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de feiten er weer even bij gepakt. De diversiteit binnen de lokale politiek blijkt nog steeds ver te zoeken. Slechts éénderde van alle raadsleden is vrouw en maar een klein deel van alle raadszetels wordt ingenomen door een persoon onder de dertig. Dit terwijl diversiteit juist zo belangrijk is. De wereld verandert en onderwerpen zoals verduurzaming, woningtekort en openbaar groen zijn juist voor de jongere generaties van belang. In een interview met Eiffelaars Kübra Kolukirik-Demir en Emmy Duinkerke duiken we in op de schaarste in de politiek en kijken we naar hun werkzaamheden bij EIFFEL, hun rol binnen de politiek en de verwevenheid tussen deze werelden.

Eiffelaars in de politiek

Bij Eiffel helpen we bedrijven en overheden om hun bedrijfsvoering en prestaties te verbeteren. In onze community vind je juridische, financiele en bedrijfskundige expertise. Gecombineerd met kennis van de belangrijkste sectoren en ruime ervaring. Binnen team Grondgebruik & Vastgoed zijn Kübra en Emmy, ervaren grondgebruik professionals, werkzaam bij verschillende lokale overheden. Naast hun werkzaamheden bij EIFFEL zijn zij beiden actief in de lokale politiek.

Kübra is bij D66 begonnen als jongste raadslid van de gemeente Doesburg. Ze stond destijds derde op de lijst, maar belandde uiteindelijk met voorkeursstemmen op de tweede plaats en kwam in de gemeenteraad. Emmy werd tijdens haar studietijd lid van de JOVD en klom op tot een bestuursfunctie bij de VVD in gemeente Tilburg. Beide Eiffelaars zijn vrouw, midden twintig en ambitieus, zowel in de politiek als bij Eiffel. Een absolute uitzondering op de regel zo blijkt uit de cijfers. Amper 31% van alle raadsleden is vrouw en onder deze vrouwen is diversiteit ver te zoeken. Daarbij wordt slechts 7% van alle raadszetels ingenomen door een persoon onder de dertig jaar.

Heeft een diversiteitsquotum in de politiek zin?

Beide Eiffelaars geven aan dat er meer vrouwen, meer jongeren en meer mensen met een diverse achtergrond wenselijk zijn op belangrijke politieke posities. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Kübra geeft aan: “Actief zijn in de politiek start met anderen inspireren. Dit kan op verschillende manieren, maar ik zet bijvoorbeeld op LinkedIn actief de positie van de vrouw in de spotlight. Hier herkennen anderen zich wellicht in, waardoor het kwartje valt en ze actie ondernemen”. “Soms zijn mensen zich niet bewust van het verschil dat zij kunnen maken. Dit geldt ook in de lokale politiek. Lokale partijen kunnen zichzelf zichtbaarder maken en ook inwoners betrekken bij belangrijke kwesties. Dit doe je door als partij midden in de samenleving te staan”, vult Emmy aan. Een quotum in de politiek biedt geen soelaas volgens deze Eiffelaars. “Wanneer je een quotum instelt, dan zijn partijen verplicht om bepaalde kandidaten op de lijst te zetten, geschikt of niet. Uiteindelijk draait het om kwaliteit, ambitie en de eigen drijfveren.”

Duurzame ambities binnen de gemeente

Over enkele weken worden alle raadszetels ingenomen door nieuwe en gevestigde raadsleden. De wedstrijd begint dan pas echt, want de lokale politiek krijgt steeds complexere uitdagingen voor de kiezen. Enkele voorbeelden van die uitdagingen zijn het woningtekort, klimaatadaptatie en de energietransitie. Deze lastige vraagstukken komen vooral voor rekening van de jongere generaties. Maar wat hebben deze zaken met elkaar gemeen? Alle drie moeten een oplossing krijgen binnen de schaarse openbare ruimte. Het inzichtelijk maken van de eigen schaarse openbare ruimte begint bij het op orde krijgen van het (oneigenlijk) grondgebruik.

Kübra & Emmy weten exact hoe het ervoor staat. “Veel gemeenten voeren momenteel projecten uit om het grondgebruik op orde te krijgen. Wanneer dit nog niet gebeurt moet de gemeente hier snel actie op ondernemen. Met het risico op verjaring kan de gemeente namelijk strategisch gelegen gemeentegrond verliezen. Deze grondstroken zijn straks essentieel bij onder andere de energietransitie en woningopgave”, aldus Emmy.

Veel gemeenten zien het belang van het grondgebruik op orde nog niet voldoende in, terwijl er vaak wel aandacht is voor klimaat en groen in de wijk. Kübra geeft een voorbeeld van een nieuwe wijk in Doesburg: “Bij nieuwbouw mag je officieel geen volledig betegelde tuin hebben, want er moet een goede doorstroming van water zijn. Daarbij is asfalt uit den boze, in plaats daarvan worden straatstenen gebruikt. Het is voor gemeenten van belang dat er voldoende awareness is op het gebied van de groenstroken.”

Grondgebruik op orde

Beide dames zijn het eens over één ding: als gemeente je grondgebruik op orde hebben is stap één. “Het inventariseren en aanpakken van (oneigenlijk) grondgebruik staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst, terwijl het niet op orde hebben van het eigendom later enorme impact kan hebben. Het is voor toekomstige raadsleden belangrijk om het belang hiervan in te zien.”

Binnen Eiffel heeft het team Grondgebruik & Vastgoed ruime ervaring met het regelen van het (oneigenlijk) grondgebruik. Het team van specialisten helpt vele gemeenten en andere grondeigenaren met het inzichtelijk maken en op orde krijgen van het grondgebruik. Met een A tot Z aanpak zijn onze specialisten in staat om de grondeigenaren geheel te ontzorgen. Wilt u meer weten over het regelen van het oneigenlijk grondgebruik of bent u benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.