Advertentie

Jongere zwaar ondervertegenwoordigd in gemeenteraad

Raadszetels worden vooral ingenomen door oudere mannen.

28 januari 2022
Raadzaal van de gemeente Weert

Jongeren zijn maar matig vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Amper 7 procent van de circa 8.500 raadsleden is jonger dan 30. Het aantal 60-plussers is ruim vijf keer zo hoog.

Afdelingshoofd Organisatie, Personeel en Financiën (OPF)

Gemeente Nieuwegein
Afdelingshoofd Organisatie, Personeel en Financiën (OPF)

Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Oudere mannen

De raadszetels worden vooral ingenomen door oudere mannen. Het aandeel vrouwelijke raadsleden is beperkt tot 31 procent. Raadsleden zijn gemiddeld 54,1 jaar oud. Het jongste raadslid is 19, het oudste raadslid 85 jaar. Maar 7 procent van de raadsleden is jonger dan 30 jaar. De grootste groep raadsleden vormen de 60-plussers: ruim één op de drie raadsleden (38 procent) is ouder dan 60 jaar.

Kleine gemeenten

Er lijkt een verband te bestaan tussen de grootte van de gemeente en
de leeftijd. Des te kleiner de gemeente, des te ouder de raadsleden. In 100.000+ gemeenten ligt de gemiddelde leeftijd van een raadslid op 49 jaar, in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners is dat ruim 55 jaar.

Provincies

De gemiddelde leeftijd van een gemeenteraadslid ligt bij 50PLUS het hoogst en bij DENK het laagst. Er is, zo laten de onderzoekers zien, ook een verschil zichtbaar tussen de provincies. De gemiddelde leeftijd van een gemeenteraadslid ligt in de provincie Zuid-Holland (51,6) het laagst en in Drenthe (57,1) het hoogst.

Wethouders

Wat betreft de wethoudersposten is het blijkens het onderzoek al niet veel anders. Sterker nog, van de ruim 1300 wethouders is amper 3 procent jonger dan 30. De gemiddelde leeftijd van wethouders is 51,6 jaar. De jongste wethouder is 22, de oudste wethouder is 80 jaar. Ruim een kwart (27 procent) is 60 jaar of ouder.

Net als bij gemeenteraadsleden geldt: des te kleiner de gemeente, des te ouder de wethouder (55+ bij kleiner dan 20.000, 49 bij 100.000+). De gemiddelde leeftijd ligt bij 50PLUS (64) het hoogst en bij de SP (44) het laagst.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 2 van deze week.

Leeftijd van raadsleden
Leeftijd van raadsleden

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De inhoud van dit artikel wordt duidelijker als ook de samenstelling van de Nederlandse bevolking (mannen/vrouwen) naar leeftijdscategorieën erbij wordt gegeven. Dat schept dan in ieder geval de mogelijkheid voor belanghebbenden om zich bij toekomstige verkiezingen te streven naar een zo evenredig mogelijke samenstelling voor vertegenwoordigende instellingen.
Advertentie