Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

EIB: geen tekort aan ouderenwoningen

Er zijn geen extra ouderenwoningen nodig om de doorstroming op de woningmarkt in gang te zetten.  

09 februari 2024
Ouderen met huissleutel
Shutterstock

Anders dan minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) wil doen geloven, is er volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geen behoefte aan extra woningen voor ouderen. Er is al voldoende aanbod. En vergroting ervan leidt ook niet tot meer mobiliteit

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Overschot

Dat is de conclusie uit het EIB-onderzoek ‘Ouderenhuisvesting: woongedrag en verhuisdynamiek van ouderen’. Het EIB becijfert dat er tot 2030 circa 340.000 huishoudens naar een toegankelijke woning (zonder treden) zullen verhuizen, terwijl er 440.000 van dergelijke woningen vrijkomen door sterfte van bewoners of verhuizing naar een verpleeghuis. Dat betekent per saldo een overschot van 100.000 huizen.  

Contraproductief 

‘Nationaal beleid met procentuele streefdoelen of quoteringen voor toegankelijke ouderenhuisvesting is niet nodig’, schrijft het EIB. Het zou zelfs ‘contraproductief’ zijn als daardoor de haalbaarheid van woningplannen vermindert. Een uitzondering maakt het onderzoeksbureau voor gemeenten waar nu weinig woningen voor ouderen zijn, zoals bijvoorbeeld Almere.  

Te groot

Vaak wordt de bouw van ouderenwoningen bepleit om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Zij wonen, is de gedachte, vaak ‘te groot’, waardoor een verhuizing bijdraagt aan het oplossen van de woningnood als hun vrijkomende woning door een gezin wordt betrokken. Volgens het EIB gaat die vlieger niet op. Jongere ouderen maken nu al vaak zelf de overstap naar een kleinere woning, ziet het EIB. ‘Van oudere huishoudens heeft 55% een eengezinswoning tegenover 75% van de huishoudens tussen 35-55 jaar. Ook is de gemiddelde grootte van de eengezinswoning van ouderen kleiner en zijn de woningen die wel relatief groter zijn vooral gelegen buiten de drukgebieden van de woningmarkt.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een ander geluid is dat het EIB wel meer planken misslaat. Een probleem is juist dat er veel te weinig doorstroming plaatsvindt omdat er al jarenlang veel tekort levensbestendige woningen (knarrenhofjes, kangoroewoningen, aanleunwoningen, gelijkvloerse appartementen) worden gebouwd. Die kunnen dan bovendien nog het beste worden gerealiseerd bij verpleegtehuizen en/of ouderencentra omdat daar al relevante voorzieningen en professioneel personeel beschikbaar is. Bijna alle Gemeenten e.a. hebben bij dit proces dat al ca. 15-20 jaar geleden bij het verdwijnen van de bejaardentehuizen werd ingezet forse achterstanden opgelopen. Ondanks vele waarschuwingen had de 'bouwmarkt' meer (financieel) belang bij andere vormen van woningbouw en komt deze switch veel te laat. Een gezamenlijke inspanning van de bouwmarkt en de woningbouwcorporaties zal dit proces versneld op grotere schaal dan tot nu toe beter op gang moeten brengen.
Hans Bakker
Bovenal is Nederland een land van mensen die gillen. Gillen over “krimpregio’s” en vervolgens gillen over bouwen bouwen bouwen. Misschien gaat het erom dat we elkaar fijn bezig houden.
Nico Bos
Ik ben bang dat die EIB de plank volledig misslaat met hun "berekeningen" en geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Nederland vergrijst en die trend zet zich voort volgens het CBS, of stappen we binnenkort over op "soylent green"?
zie https://www.vzinfo.nl/bevolking/vergrijzing
en https://nl.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green
Advertentie