Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Eén AMvB Omgevingswet is pas echt eenvoudig beter'

Columnist Jan van den Broek pleit voor één AMvB in plaats van vier.

18 november 2015

De uitvoeringsregels van de nieuwe Omgevingswet zouden moeten worden verwerkt in één Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), in plaats van de huidige vier die het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu heeft opgesteld. Dat stelt Jan van den Broek, juridisch adviseur Omgevingswet bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

Eén Omgevingsbesluit

In een column op deze site houdt hij een pleidooi voor één Omgevingsbesluit, waarin alle uitvoeringsregels van de Omgevingswet zijn samengevoegd. Vooralsnog spreekt hij op persoonlijke titel, zegt Van den Broek, die als Omgevingswetwespecialist het wetsproces nauwlettend volgt voor de werkgeversorganisaties. De besturen daarvan moeten nog besluiten over hun formele reactie op de concept-AmvB’s, maar hun kritiek zal vermoedelijk een vergelijkbaar geluid laten horen.

Van 120 naar vier uitvoeringswetten

Op dit moment buigen overheden en bedrijfsleven zich in het kader van de preconsultatie over de vier AmvB’s van de nieuwe Omgevingswet. De vier AmvB’s komen de plaats van 120 uitvoeringswetten. Dat is al een hele vooruitgang, maar het kan nog eenvoudiger en beter, stelt Van den Broek.

Ondernemer moet nog steeds vier AMvB's raadplegen

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft er in de voorliggende opzet voor gekozen om de regels per doelgroep (burgers, bedrijven en overheden) bij elkaar te brengen in een AmvB. ‘Toch moet een ondernemer die een fabriek wil bouwen nog steeds vier AMvB’s raadplegen. In het Omgevingsbesluit (1) staat of voor zijn initiatief een omgevingsvergunning nodig is, dan wel algemene regels gelden. Die algemene regels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (2). In het Besluit kwaliteit leefomgeving (3) staat welke beoordelingsregels gelden voor de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. In elk geval zal de bouw moeten voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (4)’, aldus Van den Broek in zijn column,

Juridisch kwartetten

Dit ‘juridisch kwartetten’ is volgens hem eenvoudig te voorkomen door één AMvB, die hij het Omgevingsbesluit 2.0 noemt. ‘Pas dan kunnen burgers, bedrijven en overheden, maar ook rechters, wetenschappers en studenten volstaan met het raadplegen van een enkele AMvB.’ Die moet dan wel goed doorzoekbaar zijn, stelt Van den Broek. Op 1 december moeten de reacties van de geconsulteerde partijen binnen zijn bij het ministerie.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans
Van den Broek en het ministerie is nu bezig hetzelfde te doen als voor de Wabo, nog wat zand in de ogen strooien. Wat denken we te bereiken met 1 AMVB? Wat niet juridisch onderlegde mensen niet snappen is dat we eerst in de wet kijken, daarna de AMVB en de nadere eisen zijn belegd in een besluit welke vaak ook weer verwijst naar een norm (die eens per 2 jaar wijzigd). Hierin zijn vaak doelvoorschriften benoemd zodat de nota van toelichting of jurisprudentie geraadpleegd moet worden. Als een ondernemer al zover komt dan blijkt vaak dat er een uitzondering is op deze algemene regel voor dit specifieke geval. Wat ik hierdoor merk is dat zelfs de ondernemers(zijn achterban) die het allemaal goed willen doen zoiets krijgen van "vertel maar wat ik fout doe". Kortom 1 AMVB zal niets oplossen. Ik ben het helemaal met de heer Donker eens dat de vindbaarheid verhoogd zou moeten worden maar Van der Broek is intussen los van de werkelijkheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eric Immink
Inhoudelijke eisen schrappen, maakt het eenvoudiger. Ook het inperken van nadere regels door decentrale overheden maakt het eenvoudiger. Anders moet men naast de AMvB ook nog eens de gemeentelijke regelgeving raadplegen, zeker waar dit bedrijven betreft die in meerdere gemeenten actief zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.M. Donker / Projectontwikkelaar
Vooral een verbetering van de opzoekbaarheid zou welkom zijn. Dit moet met digitalisering en via internet toch te realiseren zijn. Dus bij verwijzing naar één van de AMvB's moet dat aanklikbaar zijn, zodat je meteen bij de juiste AMvB uitkomt en op de juiste plek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.M. Donker / Projectontwikkelaar
Vooral een verbetering van de opzoekbaarheid zou welkom zijn. Dit moet met digitalisering en via internet toch te realiseren zijn. Dus bij verwijzing naar één van de AMvB's moet dat aanklikbaar zijn, zodat je meteen bij de juiste AMvB uitkomt en op de juiste plek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry / juridisch adviseur
Zullen we dan maar niet meteen alle AMvB's afschaffen? Ik zeg: geen AMvB's meer. Wat zeg ik? Helemaal geen regels meer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr. J.P. Klevant Groen / Juridisch adviseur decentrale overheid
Bedoelt W.M. Donker iets als http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/ …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie