Advertentie
ruimte en milieu / Redactioneel

Duurzame nieuwbouw: leer van koplopers

‘Laten we de 100.000 nieuwe woningen per jaar meteen in álle opzichten duurzaam bouwen.'

13 oktober 2023

Als we honderdduizenden nieuwe woningen gaan bouwen zoals nu gebruikelijk is – met veel beton, baksteen en omringend asfalt – zijn we in 2027 door ons CO2-budget heen en halen we de klimaatdoelen niet. Daarom roepen wij, samen met vier wethouders in Utrechtse gemeenten, het kabinet op tot strengere normen voor duurzaam of toekomstgericht bouwen. Gelukkig gaat minister De Jonge aan de slag.

Laten we die 100.000 nieuwe woningen per jaar meteen in álle opzichten duurzaam bouwen, stellen wij samen met wethouders Astrid Janssen (Amersfoort), Suzanne Schilderman (Utrecht), Wouter Catsburg (Zeist) en Onno James (Bunnik). Dat gaat een stuk verder dan goede isolatie en zonnepanelen. Nieuwe huizen moeten ook gebouwd zijn met circulaire materialen, natuurvriendelijk zijn, aangepast zijn op klimaatverandering en slim en duurzaam energie opwekken en verdelen. Ze moeten komen op plekken die lopen, fietsen en deelvervoer stimuleren, zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen.

Meer dan 100 organisaties, waaronder de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Utrecht, legden dat begin 2023 vast in het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. De ondertekenaars konden kiezen voor drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. In de provincie Utrecht gingen vijf ambitieuze gemeenten voor goud: Amersfoort, Bunnik, Utrecht, Rhenen en Zeist.

Een aantal projectontwikkelaars en aannemers reageerde daar enthousiast op: eindelijk een heldere set eisen waar meer partijen aan meedoen. Idealiter landen die eisen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de opvolger van het Bouwbesluit. Eén duidelijk stel normen betekent voor ontwikkelaars en bouwers ook minder bureaucratische rompslomp. Ze hoeven niet meer achtereenvolgens langs het gemeentelijk loket energie, het loket materiaal, het loket natuur, enzovoort.

Nieuwe huizen moeten gebouwd zijn met circulaire materialen, natuurvriendelijk zijn, aangepast zijn op klimaatverandering en slim en duurzaam energie opwekken en verdelen

De hartenkreet voor landelijke actie klinkt door in de brief die de Natuur en Milieufederaties (NMF) op 29 september stuurden naar de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, die er op 5 oktober over vergaderde. In die brief riepen we de Kamerleden op om landelijk ambitieuze afspraken te maken op álle duurzaamheidsthema’s op het gebied van duurzaam bouwen, en om die afspraken vast te leggen in het BBL.

We waren dan ook blij verrast dat minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge op 5 oktober zei het “Utrechtse keurmerk” te willen verheffen tot een landelijk keurmerk. ‘Als je niet aan het keurmerk voldoet, krijg je gewoon geen werk,’ zei De Jonge. Dus is dit een manier om alle bedrijven de goede kant op te duwen.’

Wij roepen De Jonge op om bij het kopiëren van het Utrechts keurmerk uit te gaan van de normen die horen bij ambitieniveau “goud”. Laat die gelden voor 2025 en scherp ze aan richting 2030 en vervolgens voor 2035. Alleen op deze manier kunnen De Jonge en zijn opvolgers stevig richting geven aan nieuwbouw die in alle opzichten duurzaam is: energiezuinig, circulair, biobased, natuurinclusief, klimaatadaptief, gezond en vol duurzame mobiliteit.

Hugo de Jonge zei in de vergadering hier de komende maand aan te zullen werken. Wij zijn uiteraard bereid om onze input te geven, en benieuwd waar hij in november mee komt.

Annie van de Pas, netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties
Josja Veraart, directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
Ieke Benschop, projectleider Toekomstbestendige Nieuwbouw NMU

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
100.000 woningen bouwen per jaar? Met het huidige beleid halen we nauwelijks de 35.000.
Bert Bakker
Die lui zijn op geniepige wijze die 15 minuten steden in het leven aan het roepen terwijl ze je vervoersmogelijkheden afpakken.
Als die bestaan gaat de slecht nieuws show in de media en het onderwijs (wetenschap!!!) in de overdrive en worden de mensen daarbinnen gehouden want de omstandigheden zijn dan zogenaamd zo slecht geworden dat je er niet doorheen kan reizen. En dat mag dan ook niet meer. Je ziet dan niet wat daar plaatsvind.
Nou daar gaan de belangrijken wonen in het groen, lekker de ruimte, geen ple
bs in de buurt, geen drukte, geen asfalt overal want niet meer nodig. Zij vliegen wel, net als nu.
Dat is dat gedoe met natuur die terug moet keren. Ze maken een openluchtpark van het hele westen met hier en daar een landhuis een kasteel.
Dat we vegetarisch moeten eten (voor het milieu..) komt hier op neer dat een paar honderd jaar geleden het plebs ook voornamelijk plantaardig at en die waren half zo groot als de leiding die wel eiwitten binnen kregen. Ze willen terug naar hun voorsprong en dat gaan ze nog redden ook.
Bert Bakker
En die nieuwe huizen van die zwakke materialen zijn straks zo uit de weg geruimd zonder dat je met stenenhopen zit dat wordt zo opgenomen in de natuur binnen no time.
Advertentie