ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Community of Practice

Wat is het en hoe zet je het op?

09 september 2022
Cop

In transitieprocessen komen altijd vragen naar boven waar nog niemand een antwoord op heeft. Er is behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Als overheid, maar ook als burgerinitiatief, kennisinstelling of bedrijf, kun je het initiatief nemen om kennis- en leeromgevingen in te richten. Mogelijke vormen zijn (online) netwerken, leerkringen, teamcoaching, intervisie of een combinatie. Door kennis en ervaring te delen kunnen mensen zich ontwikkelen en ontstaat er ruimte voor innovatie en nieuwe concepten.

Wat is een Community of Practice

Een specifieke leeromgeving is een Community of Practice (CoP). Daarin komen mensen met eenzelfde vraag, ambitie of beroep geregeld samen om kennis uit te wisselen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Een Community of Practice (CoP) is een groep mensen die een gemeenschappelijk belang of passie deelt. Het is een ontmoetingsplek waar professionals analyses delen, elkaar informeren en adviseren en nieuwe praktijken ontwikkelen. Vooraf is niet bekend waar je uitkomt. Voortborduren op bestaande kennis en deze toepassen in de eigen specifieke situatie.

Om de kennis die zodoende ontstaat weer door te geven aan een grotere kring. Daar horen ook individuele vaardigheden bij. Door vrije uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen leert en ontwikkelt een professional samen met anderen al doende nieuwe manieren om met problemen en uitdagingen om te gaan. Een CoP biedt dus een open en experimentele leeromgeving.

Wat deelnemers aan een CoP bindt, is een gemeenschappelijke urgentie, een gedeeld weerbarstig vraagstuk en de noodzaak en de ambitie om het op te lossen. Je werkt met z’n allen gericht aan een vraagstuk. Samen leren en ontwikkelen in een CoP is een middel om slimmer, sneller, voordeliger en beter te kunnen werken. Wat mensen verbindt, is de liefde voor het vak en de beroepstrots die daarbij hoort. Daarin (h)erkennen ze elkaar.

10 stappen CoP

Hoe zet je een CoP van begin tot eind op? Wie vraag je als deelnemer? Hoe zorg je dat er daadwerkelijk iets nieuws ontwikkeld wordt? In een praktisch boekje worden tips en aandachtspunten gedeeld. Het is gericht op initiatiefnemers, organisatoren en facilitatoren van CoP’s. Maar ook potentiële deelnemers kunnen hiermee een indruk krijgen van wat een CoP is. Er bestaat een Nederlandstalige versie en een Engelstalige versie over ’Tien stappen voor een succesvolle Community of Practice’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.