Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Duizenden lege huurwoningen

De gemeenteraad van Amsterdam en Rotterdam roepen bestuurders ter verantwoording over leegstaande woningen met hoge huren.

27 januari 2022
Appartementen met balkon
Pixabay

In Rotterdam en Amsterdam staan duizenden dure huurwoningen leeg. De Rotterdamse gemeenteraad debatteert er vandaag, donderdag 27 januari, over. In Amsterdam heeft het college afgelopen maandag raadsvragen gekregen over leegstand.

Vanaf 1.250 euro

Nergens in Nederland is de leegstand van woningen met hoge huren (vanaf 1.250 euro) afgelopen jaar sterker gestegen dan in Rotterdam, zo meldt Watson+Holmes, een bureau dat onderzoek doet naar vastgoed. De conclusies betreffen het woningbestand van MVGM, dat in Nederland 70.000 woningen verhuurt.

Tekentafels

De eerste drie kwartalen van 2021 stonden 8,5 procent van de duurdere huurwoningen in Rotterdam leeg. 'De vraag naar woningen is erg groot, maar niet in dit segment', zegt directeur Leon Pragt van Watson+Holmes in de PZC. 'En nog altijd worden er veel woningen in dit segment gebouwd.' Er zouden nog voor duizenden dure huurappartementen plannen klaarliggen op de tekentafels. Dat komt volgens Pragt omdat ontwikkelaars het aantrekkelijk vinden om deze woningen te bouwen; zij denken hiermee geld te verdienen. 

Leegstandsverordening

Voor PvdA, CU, DENK en GroenLinks was berichtgeving over het onderzoek aanleiding om een raadsdebat aan te vragen. Raadslid Gerben van Dijk (CU) twitterde de suggestie om in Rotterdam de 'leegstandsverordening van stal te halen. Zodat woningen niet onnodig lang leeg staan in deze tijd van wooncrisis!'

Bouw gestart

In Amsterdam is het percentage leegstand van vrijesectorhuurwoningen van MVGM, zo meldt althans D66 Amsterdam, 6 procent. Vertaald naar heel Amsterdam zou dat gelijkstaan aan 4.000 leegstaande woningen, waarvan de meeste een huurprijs boven de 1.250 euro hebben. Tegelijkertijd is in 2021 de bouw van 1.190 van zulke dure huurwoningen gestart.

Malafide verhuurders

Het Amsterdamse D66-raadslid Reinier Van Dantzig heeft het college vragen gesteld over de leegstand. 'Deze leegstand wordt in stand gehouden door malafide verhuurders die de prijs niet willen laten zakken maar kunstmatig hooghouden in de hoop meer geld te kunnen vangen', stelt Van Dantzig in een persbericht. 

Hogere boetes

Het raadslid wil onder andere van B&W weten of eigenaren van lang leegstaande woningen die leegstand bij de gemeente hebben gemeld, zoals verplicht is, en of er afspraken met hen zijn gemaakt over herbewoning van deze woningen. Nu geldt dat na zes maanden leegstand er leegstandsoverleg zou moeten volgen met de gemeente. D66 wil die termijn verkorten naar drie maanden. Verder wil de D66'er weten of het college leegstand sneller wil aanpakken. Dat zou kunnen met hogere boetes en een verplichting om leegstaande woningen 'tegen marktconforme huurprijs (in overleg te bepalen met de gemeente) te verhuren.'

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Hopelijk vertrouwen niet alle politieke partijen van Amsterdam en Rotterdam deze onzin. De feiten zijn:
-de gemeenten kunnen zelf bepalen dat er naar behoefte nieuwbouwwoningen worden gebouwd, dus ook t.a.v. de duurdere huurwoningen. Juist de potentiële gebruikers van duurdere huurwoningen willen echter steeds meer overstappen naar de kopersmarkt. Dat kan dus leegstand geven in het hogere huursegment.
-in verband met vertrek van huurders/de komst van nieuwe huurders is er altijd sprake van enige leegstand.
-enige leegstand kan er ook zijn bij renovatie/onderhoud van bestaande woningen.
-de hoge bouwkosten van nieuwbouw woningen in de grote steden worden vooral veroorzaakt door de stroperige totstandkoming van bouwplannen en de hoge grondprijzen en erfpachtcanons. Dat geeft tevens een extra kostenverhogend effect op kostprijs van woningen en dus ook op de huurprijzen. Via de WOZ-waardebepaling drukken gemeenten een belangrijke stempel (ca. 50% of meer) op de bouwkosten.
-veel outsiders staren zich blind op te hoge huurprijzen, maar weten onvoldoende van de totstandkoming daarvan. Te onderscheiden is huur/verhuur:
1. op eigen grond
2. op erfpachtgrond
3. gestoffeerd
4. gemeubileerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Bakker
Eerst maar eens even zorgen dat de groei van het aantal huishoudens onder controle komt. En de rente wordt verhoogd. Dat zijn de belangrijke oorzaken van het woningprobleem. Niet te weinig bouwen. Om het land leefbaar te houden voor onze kinderen en ruimte te houden voor de zonnepanelen en windmolens van Rob Jetten, moeten er zo weinig mogelijk woningen worden gebouwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie