Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Miljoenen padden komen om in het riool

De slachting doet zich vooral voor tijdens de paddentrek. Padden die in het riool terechtkomen kunnen er door de gladde wanden van de put niet meer uit kimmen en sterven uiteindelijk de hongerdood

08 mei 2012

Naar schatting komen er jaarlijks honderdduizenden tot zelfs miljoenen padden en andere amfibieën om in het Nederlandse riool. Koepelorganisatie Rioned  doet samen met de Ravon (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) onderzoek en komt eind van de zomer met aanbevelingen aan gemeenten om de sterfte terug te dringen.

Hongerdood
De slachting doet zich vooral voor tijdens de paddentrek. Padden die in het riool terechtkomen kunnen er door de gladde wanden van de put niet meer uit kimmen en sterven uiteindelijk  de hongerdood. Uit tellingen door vrijwilligers blijkt dat het inderdaad om miljoenen dieren zou kunnen gaan.

Roosters plaatsen

De massale sterfte wordt de laatste jaren door steeds meer gemeenten ook werkelijk als probleem gezien. ‘Vaak zijn het de lokale paddengroepen die aan de bel trekken. Sommige gemeenten plaatsten tijdens de paddentrek roosters voor de kolken, om die na een week of zes weer weg te halen’, aldus Eric Oosterom van Rioned.

Laddertje

Nadeel is niet alleen dat het plaatsten van de roosters geld kost, erger is dat zwerfvuil ervoor blijft hangen, waardoor de putten worden afgesloten.’Dat kan tot grote overlast leiden. Bij regenval stroomt de boel dan zomaar onder’. In afwachting van het onderzoek ziet Oosterom op het eerste gezicht een simpele oplossing:  plaats een soort laddertje in de kolk, zodat de diertjes naar boven kunnen klimmen. Maar voor het beheer ziet hij onmiddellijk een nadeel.

Vuilhophoping

‘Een eenvoudig plastic stripje kan al voldoende zijn als trapje, maar bij het schoonmaken van de kolken zal dit al snel kapot gaan. Bij nieuwe pijpen kunnen we  een trapje laten inslijpen, maar dat is weer strijdig met het idee dat een kolkwand zo glad mogelijk moet zijn om vuilophoping te voorkomen’.

Lagere stoeprand

Een andere mogelijkheid is het verlagen van de stoepranden langs de  rioolputten. Voor veel van de padden is de stoeprand te hoog om op te springen. Daardoor komen ze niet uit de goot en verdwijnen ze al springend in het riool. Een lagere rand zou dit voorkomen, maar heeft weer als nadeel dat het water dat door de goot loopt zomaar over de stoep kan stromen’.

Oosterom vindt het een goed zaak dat er gekeken wordt naar oplossingen, maar wil wel wat zeggen over de hoogte van de sterftecijfers: ‘Ravon geeft volgens hem aan dat het vaak kleine kikkertjes zijn, op de terugweg van de paringsgebied naar hun leefgebied. ‘Als het om volwassen padden gaat, op de heenweg, dan praat je over duizenden eitjes die nooit uit zullen komen. Afgezien van het dierenleed zijn die jonkies volgens Ravon minder onmisbaar: niet voor niets zijn het er tientallen miljoenen per jaar’.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

jan verswijveren / milieutechnisch adviseur
Onlangs gelezen (in NRCNext) hoeveel kuikentjes er per jaar in Nederland worden vernietigd...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Wat vindt de PvdD hiervan??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan van den Braak / Beleidsmedewerker milieu
De Gemeente Bernheze heeft op voorstel van ondergetekende tijdens de Praktijkdag Duurzaam Bouwen van het CROW op 25 september 2003 te Harderwijk een prijs gewonnen voor het beste wijzigingsvoorstel voor het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. De Gemeente Bernheze heeft als aanvulling op het pakket en i.s.m. de Paddenwacht Apeldoorn een voorstel ingediend om amfibievriendelijke trottoirkolken aan te leggen. Het voorstel is door de jury beoordeeld als zijnde: origineel, diervriendelijk, doeltreffend en relatief eenvoudig uit te voeren. Bij de eerstkomende herziening zou de maatregel aan het Nationaal Pakket worden toegevoegd. Door de instroomopeningen van de kolken af te dichten met gaas en schuine trottoirbanden aan te leggen kunnen grote aantallen amfibieën en overigens ook eendenkuikens en jonge egels gered worden. Vooral in nieuwbouwwijken verdient het aanbeveling met deze maatregelen rekening te houden. Reden te meer ook om meer werk te maken van afkoppeling van riolering en bodeminfiltratie van regenwater.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie