Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Drankenkartons recyclen levert milieuwinst op

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Rijksoverheid, gemeenten en bedrijfsleven gaan kijken of er een landelijke afspraak over de inzameling van drankenkartons moet komen.

08 januari 2014

Rijksoverheid, gemeenten en bedrijfsleven gaan kijken of er een landelijke afspraak over de inzameling van drankenkartons moet komen. Proefprojecten in 37 gemeenten toonden afgelopen jaar aan dat inzamelen en recyclen van zuivel- en sappakken milieuwinst oplevert ten opzichte van verwerking in de afvalverbrandingsinstallatie.

Drie methoden vergeleken Ook twee regio's waar met nascheiding wordt gewerkt, zijn bekeken in het onderzoek, dat is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Volgens directeur Hester Klein Lankhorst moet er nog een ‘verdiepingsslag’ worden gemaakt om de feitelijke resultaten beter te kunnen interpreteren en sterkere uitspraken te kunnen doen over de verschillende inzamelmethoden en hun effectiviteit. Zo was de onderzoeksperiode te beperkt om te kunnen nagaan hoe het scheidingsgedrag uitpakt wanneer burgers eenmaal gewend zijn aan het scheiden van lege drankpakken. In de pilot werd gewerkt met drie methoden: aparte inzameling van drankenkartons, nascheiding en inzameling samen met oud papier of plastic.
Aanzienlijk rendement aangetoond Dat drankenkartons inzamelen en recyclen technisch mogelijk is en een aanzienlijk rendement kan opleveren, is in elk geval aangetoond, zegt Klein Lankhorst. ‘Voor het eerst is goed inzichtelijk gemaakt wat de milieuwinst is en wat de kosten zijn van de verschillende inzamelmethoden. Daar is steeds veel discussie over geweest, maar op basis van deze pilots kan de politiek – lokaal of landelijk – een keuze maken voor al of niet inzamelen en volgens welke methode. Wij zullen overigens niet adviseren voor de ene of andere methode; ons rapport zal slechts laten zien wat de kosten en opbrengsten zijn van de methoden.’
Papiervezels en plastic doppen Uit de pilots blijkt dat in het gunstigste geval, bij nascheiding, tot 63 procent van het op de markt gebrachte materiaal is te hergebruiken. Dat zijn vooral papiervezels. Het rendement kan echter verder omhoog, wanneer ook de doppen en het plastic of aluminium materiaal binnenin de drankenpakken worden gerecycled, zegt Klein Lankhorst. De techniek daarvoor bestaat al in het buitenland, maar wordt voor het Nederlandse afval nog niet veel toegepast. Voor de restanten vla, melk en appelsap die dan nog overblijven, kan op termijn wellicht ook nog een bestemming worden gevonden.
Apart inzamelen het duurst Van de inzamelmethoden is apart inzamelen het duurst. Nascheiding en inzameling met een ander afvalproduct varieert rond overlappende bedragen. Op dit moment is het aan gemeenten zelf om een keuze te maken voor een bepaald inzamelsysteem. In de eerste helft van dit jaar, wanneer ook de informatie uit het nadere KIDV-onderzoek beschikbaar is, volgt overleg tussen het Rijk, gemeenten en het bedrijfsleven. Dan blijkt of en op welke wijze de inzameling van drankenkartons deel gaat uitmaken van de Raamovereenkomst verpakkingen en landelijk wordt doorgevoerd.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JJMoes
Ter informatie van mevr Klein Lankhorst: Ons buurland met die moeilijke taal, Duitsland dus, heeft een recyclingsfabriek voor tetrapak, zoals men de kartons daar noemt te koop.Men verloor ruim € 1 miljard op een fabriek bij Limburg a.d. Lahn.Misschien iets om over tenemen? O ja, het was voor de Duitsers de 8e container bij huis, de tetrapakcontainer.
Jwj / gepensioneerd
Reactie op JHAGM Sneuf van Toetellaere:ik lees dat "Men verloor ruim €1mrd op een fabriek (...)". Vraag: vanwege faillissement of iets anders? En wat die 8 containers betreft in Dtl: is ons buurland zo voorlijk of lopen wij zo verschrikkelijk achter? Motto zou 'duurzame samenleving' moeten zijn en dus alle gebruikte artikelen en bijbehorende verpakking recyclen, desnoods 10 containers!
R. Bruynesteyn / adviseur
@JwjOm een maatregel 'duurzaam' te kunnen noemen zou m.i. ook aan de volgende voorwaarden voldaan moeten worden:

- draagvlak in de samenleving, zodat geen kostbare controle en handhaving nodig is

- mogelijk zonder structurele subsidies en heffingen om gedrag te sturen.
Jwj / gepensioneerd
@R.Bruynesteyn
Eens met draagvlak in de samenleving, maar dat is geen automatisme helaas. Wat te duur wordt, breekt draagvlak af.
Eens met subsidieloosheid of afschaffing van heffingen, maar ik zie ook een algehele fiscale hervorming als noodzakelijk. Concreet: afschaffing van arbeidsbelasting en invoering van belasting op vervuilende productietechniek.
Henny Dekker
De echte milieuwinst zit in preventie; b.v. door het verplichten van statiegeld op drankverpakkingen.
Van Dijk
@ H. Dekker: Statiegeld is een inzamelsysteem. Wat heeft dat met afvalpreventie te maken?Draagvlak in de samenleving voor het scheiden van drankpakken is er genoeg, dat is in de praktijk wel gebleken. De meeste mensen scheiden graag hun afval, het is een kleine moeite en geeft een goed gevoel.
Advertentie