Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Natuurtop: Van soortbehoud naar gebruiken en genieten

Minder aandacht voor soorten en categorieën, "gebruiken en genieten'' meer op de voorgrond.

22 juni 2013
Een andere weg inslaan in het denken over de natuur. Dat stond zaterdag centraal op de Natuurtop in Herwijnen, een initiatief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.
Krachten bundelen Aan het eind van de dag kreeg de bewindsvrouw dan ook letterlijk een tas vol ideeën aangereikt. Die zal ze gebruiken als input voor haar natuurvisie, aldus haar woordvoerder. Op de Natuurtop stond het bundelen van krachten centraal. Samen de natuur in stand houden en een impuls geven voor de komende decennia. De top telde meer dan 300 deelnemers.

Provincies, burgers, terreinbeheerders

,,Ik wil vandaag met u nieuwe bruggen bouwen. Met provincies, boeren, burgers, natuurbeschermers, terreinbeheerders en ondernemers'', zei Dijksma. ,,Geen partijen tegenover elkaar, maar mét elkaar''. Ze wil een ,,robuust nationaal natuurnetwerk'' waarbij er minder aandacht is voor soorten en categorieën, maar waarbij meer gekeken wordt naar wat een gebied nodig heeft. Daarbij moet "gebruiken en genieten'' meer op de voorgrond komen.

Verder meent ze dat de natuur ontwikkeling juist kan stimuleren: in de recreatiesector, bouw en als vestigingsplaats van bedrijven. De natuur moet zich volgens haar ontwikkelen van ,,hindermacht naar kracht''.

Impact van bedrijfsvoering

Op de top werd door een groep van 13 grote Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid een intentieverklaring getekend om in jaarverslagen vast te leggen wat de impact van de bedrijfsvoering is op natuur en mens. Een andere wens die naar voren kwam was dat de deelnemers meer groenere speelpleinen bij basisscholen willen. Verder moeten meer parken en plantsoenen bij woonwijken en bedrijventerreinen komen.


Constructief samenwerken

Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten keek niet ontevreden terug op de dag. ,,Er zijn hier warme woorden gesproken over de economische en intrinsieke waarde van de natuur. Dat verdient een groot applaus en daar ben ik blij om.'' Volgens hem is dit de juiste toon om in de toekomst constructief samen te werken. ,,Maar ik ben een doener, en er moet nu wat gaan gebeuren. En nog maar eens: geen verdere bezuinigingen, dat zou het economisch belang van natuur ondermijnen.''


Open dag van de natuur

De Natuurtop was onderdeel van de landelijke open dag van de natuur waarbij meer dan 300 activiteiten waren georganiseerd. Daar hebben naar schatting ongeveer 10.000 mensen aan deelgenomen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

van Dijk
@ Hans Keuper: Je reactie is vreemd. Je komt op voor de van oudsher broedende weidevogels, maar kemphaan, slobeend, zomertaling en watersnip ZIJN van oudsher in Nederland broedende weidevogels.....

Wellicht is dit een aardige website om kennis over weidevogels op te doen: http://www.weidevogelboerderijen.nl/weidevogels. …
gerrie
Loslopende honden uitlaten in het open gebied is uit den boze. Deze honden lopen vaak honderden meters verwijdert van de baas en plunderen ieder nest.
Hans Keuper / Natuurmens
Alsof het zo moet zijn. Juist donderdag 20 juni jl. floot de Commissie voor de Bezwaarschriften van de Gemeente Noordoostpolder B&W van de Noordoostpolder terug in de casus 'natuurontwikkeling percelen Ettenlandseweg Marknesse'. De Vereniging Natuurmonumenten kreeg een omgevingsvergunning voor het zo populaire 'vernatten' van 20 hectare schitterend oud bloem- en kruidenrijk hooigrasland én vruchtbaar weidevogelgebied. Volgens een op vaagheden, onwaarheden en Wunschdenken gebaseerd Natuurmonumentenplannetje zouden de hier vanouds broedende weidevogels letterlijk het veld moeten ruimen voor de 'met uitsterven bedreigde kemphaan, slobeend, zomertaling en watersnip', de 2013-troeteldieren van Natuurmonumenten. Het OERRdomme plan van de 'natuurbeschermingsorganisatie' kan vermoedelijk in de versnipperaar, de prachtige percelen blijven waarschijnlijk behouden. Genieten dus in plaats van het volstrekt willekeurig, maar zwaar gesubsidieerd 'beschermen' van troetelvogels! Á propos - waar blijven de EURO 207.700 die Natuurmonumenten al ontving van de Provincie Flevoland voor het 'natuurontwikkelen'

( lees: definitief verpesten ) van dit gebied?

Mijn advies: wees zeer op uw hoede voor Natuurmonumenten en de - bij gebrek aan eigen kennis en kunde - ingehuurde expertise!

Advertentie