Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

De Jonge stelt Omgevingswet half jaar uit

Op aandringen van de provincies wordt de invoering van de Omgevingswet  met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2023.

14 oktober 2022
Uitstel-shutterstock-1111345859.jpg

Minister De Jonge schuift de invoering van de Omgevingswet met een half jaar op. Hij negeert met dit vijfde uitstel het advies van het Adviescollege ICT-Toetsing dat bij nieuw uitstel een fundamentele herbezinning op het digitale stelsel aanraadde.

Beleidsmedewerker RO

JS Consultancy
Beleidsmedewerker RO

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Bestman · Bestuur & Management in opdracht van Gemeente Hardenberg
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Duidelijkheid

Voor die laatste optie schrijft De Jonge in een Kamerbrief ‘ geen steun bij de medeoverheden en het bedrijfsleven’ te hebben gehoord. ‘Wel hoor ik nadrukkelijk de roep om duidelijkheid over de definitieve datum.’ Die moet de noodzakelijke versnelling tot stand brengen. ‘De druk van de datum van inwerkingtreding heeft er mede toe geleid dat overheden grote stappen voorwaarts hebben gezet.'

Niet beproefd

Volgens De Jonge drongen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de rijkspartijen aan om vast te houden aan de datum van inwerkingtreding per 1 januari 2023, maar lagen de provincies dwars. ‘Inwerkingtreding op 1 januari 2023 is in de ogen van IPO […] te vroeg, omdat nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten (of tijdelijke alternatieve maatregelen daarvoor), in de keten zijn beproefd.’

Extra tijd 

Met de nieuwe datum krijgen de koepels volgens De Jonge extra test- en oefentijd in de planketen en is er ook meer tijd voor het oplossen van de problemen die voortkomen uit het indringend ketentesten. Verder is de verachting dat de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) minder nodig zijn, ‘omdat de leveranciers langer de tijd hebben hun laatste software voor inwerkingtreding op te leveren’. Ook resteert nu meer tijd om de ondersteuning van de bevoegd gezagen beter in te richten.

Nadelen

Als nadelen van het nieuwe uitstel ziet De Jonge onder meer dat gemeenten die al voor de oude datum in de startblokken stonden hun werkprocessen niet kunnen afronden. ‘Uitstel brengt voor deze partijen extra werklast met zich mee in verband met de benodigde aanpassingen van werkwijze, wet- en regelgeving en het inrichten van de voorbereiding naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum.’

Dubbel werk

Verder leidt het nieuwe uitstel er ook toe dat de instrumenten en de beleidsvernieuwingen van de Omgevingswet later ingezet kunnen worden. ‘Dit leidt tot dubbel werk voor projecten en ontwikkelingen die in voorbereiding waren.’ En: ‘Voor nieuwe regelgeving die begin 2023 in werking moet treden, zal zowel het huidige recht nog moeten worden gewijzigd als het stelsel van de Omgevingswet. Dit leidt tot meerwerk.’  Tot slot leidt de nieuwe datumverplaatsing tot extra kosten voor de bevoegde gezagen en rijkspartijen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Wat een gelul. Bij ons stond nog helemaal niemand in de startblokken. Heel de afdeling RO, Vergunningverlening en Openbare Ruimte heeft nog geen enkele cursus gevolgd en er is exact 0 x geoefend.
Maar moeten ze het niet aan de bestuurdertjes vragen, die allemaal bang zijn voor hun baantje en daarom hielenlikkend door het leven gaan. Die sluiten ook akkoordjes over honderdtwintig duizend woningen per jaar terwijl iedereen gillend wegloopt vanwege de werkdruk en de slechte arbeidsvoorwaarden. Vraag het eens aan de werkvloer. Daar is NIEMAND enthousiast.
P. Smit
Ik stel voor dat gemeenten collectief ongehoorzaam zijn en de invoering van de Omgevingswet massaal uitstellen tot een nader te noemen datum niet die van De Jonge zijnde. Zo ontstaat er tijd om uit te zoeken wat het beste is.

Wat een gepruts!
Toine Goossens
Voer uit én in wat af is en wat werkt. Dwing organisaties die die invoering frustreren door een andere kant op te trekken haast te maken. Een crisiswet die hen daartoe verplicht, onder intrekking van hun bevoegdheden, kan verhelderend werken.
Advertentie