Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

De Jonge: aanpassingen in Omgevingswet nodig

Om de rijksregie op de bouwopgave te versterken, is een wijziging in de Omgevingswet vereist.

06 februari 2023
vinger die een kant op wijst
Shutterstock

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) wil het belang van volkshuisvesting uitdrukkelijker vastleggen als maatschappelijk doel van de Omgevingswet. Zo moet, schrijft hij, ‘buiten twijfel’ worden gesteld ‘dat de regie-instrumenten uit die wet (zoals instructieregels en instructiebesluiten) mede voor dit doel kunnen worden ingezet’.

Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Gemeente Lansingerland
Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

Geen invloed 

De Jonge reageerde op Kamervragen van onder meer CDA en GroenLinks. Die partijen uitten de vrees dat de (oorspronkelijke) gedachte van decentralisatie achter de wet haaks zou staan op de huidige behoefte aan meer rijksregie op dossiers als woningbouw en de energietransitie. Volgens De Jonge heeft ‘de sturingsfilosofie die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet (…) geen invloed op de keuze of het rijk meer of minder regie wil uitoefenen op de ruimtelijke ordening of fysieke leefomgeving.’

Omgevingsplan

De minister ging in zijn beantwoording ook in op de staat van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), een van de voornaamste oorzaken waarom de wet al zes keer is uitgesteld. Volgens De Jonge komt uit het indringend keten testen (IKT) naar voren dat het inmiddels bij drie van de vier grote softwareleveranciers mogelijk is om met de DSO-software een omgevingsplan te wijzigen. De software van de vierde leverancier zal in een latere testronde worden uitgeprobeerd.

Functionaliteiten

Wel erkent De Jonge dat een aantal functionaliteiten van het digitaal stelsel nog niet bij het indringend keten testen aan de orde is geweest. ‘Bijvoorbeeld functionaliteit die een voorgenomen wijziging ter besluitvorming kan tonen aan de gemeenteraden en functionaliteit voor het uitwisselen van plannen met een adviseur of gemeente die een ander decentraal softwarepakket hanteert dan de testende gemeente. Het ontbreken van dergelijke functionaliteit is niet blokkerend voor inwerkingtreding maar uiteraard wel gewenst.’

Extra kosten

De Jonge zegt in gesprek te zijn met de koepels over de extra kosten van de invoering van de Omgevingswet, nu voorzien voor 1 januari 2024. Volgens de minister heeft het DSO ‘een ontwikkeling doorgemaakt waardoor de beheerskosten op dit moment hoger uitvallen dan was voorzien.’ Eerder was al bekend dat rijk en gemeenten na het eerste en na het vijfde jaar na invoering overleggen over eventuele financiële tegemoetkoming aan gemeenten.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
In de 1e plaats, er is helemaal geen omgevingswet, dat concept wordt sowieso nog dagelijks aangepast. Wat de Jonge nu weer wil is de bestaande (en nieuwe) mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet er ook nog aan toevoegen die de mogelijkheid bieden om andere wetgeving te negeren ten koste van de leefomgeving. Draait men niet in een cirkeltje rond? Krijgen we net als de WABO weer een woud van uitzonderingen op regels waar we juist vanaf willen? Zie Chw perikelen. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/08/nieuwe-projecten-vanuit-de-crisis--en-herstelwet-zorgen-voor-meer-woningen
Hielco Wiersma
De voorgestelde wijzigingen op de concept wetgeving hebben (terecht) te maken met voortschrijdend inzicht bij de desbetreffende dossiers.
Voeg aan de genoemde dossiers woningbouw en energie ook maar de dossiers stikstof/natuur, klimaat, volksgezondheid, herziening belastingstelsel, afwikkeling toeslagenaffaire en schadeafwikkeling gaswinning etc. aan toe. Het is namelijk zo'n beetje overal crisis bij het Rijk.
T. Simpelmans
Als alles gedecentraliseerd is, bestáát er geen rol meer voor het Rijk. Niet voor niets heeft de VVD het ministerie van VROM alvast opgeheven. We hebben nu alleen nog een minister die een beetje staat te roeptoeteren dat de gemeenten harder moeten werken.
Advertentie