Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Corporaties bezorgd over Europese eisen

De vereniging van woningcorporaties Aedes en de Woonbond maken zich zorgen over het akkoord dat minister Eberhard van der Laan (WWI) onlangs heeft bereikt met Eurocommissaris Kroes over de kwestie van ongeoorloofde staatssteun aan woningcorporaties. Staf Depla (PvdA) is ‘in de kern tevreden’. 

30 oktober 2009

Jaarinkomen
De minister en Kroes zijn mondeling overeengekomen dat 90 procent van de nieuwe woningtoewijzingen naar mensen gaat die een jaarinkomen hebben dat lager is dan 33.000 euro. Het percentage is een gemiddelde voor Nederland, regionale verschillen zijn mogelijk. Ook mogen corporaties in het gehele land met staatsteun investeren in maatschappelijk vastgoed en is de bijzondere projectsteun voor de wijkaanpak niet in strijd met de regels voor staatssteun.

 

Zorgen
‘Wij prijzen de minister dat hij zich hard heeft gemaakt voor het Nederlandse stelsel’, zegt Martine Laene van Aedes. ‘Maar we maken ons zorgen over de uitwerking. Overigens kennen we de berekeningen die eraan ten grondslag liggen nog niet.’ Aedes en de Woonbond hebben moeite met de grens van 33.000 euro. Mensen met een inkomen dat daar net boven ligt, zijn daardoor aangewezen op duurdere woningen en hebben woonlasten die kunnen oplopen tot meer dan 40 procent van hun inkomen. De organisaties pleiten daarom voor het optrekken van de inkomensgrens naar 37.000 euro, ‘om de politieagent in Amersfoort, de verpleegkundige in Amsterdam en de leerkracht uit Leiden toegang te blijven geven tot betaalbare en goede huisvesting.’

 

Werkterrein
Volgens Aedes en de Woonbond is ook de principiële vraag of de Europese Commissie het werkterrein en de doelgroep van volkshuisvesting kan bepalen niet beantwoord. In een brief aan Van der Laan en de Tweede Kamer schrijven ze: ‘Er zijn goede argumenten aan te voeren dat dit niet het geval is. Wij ontberen op dit moment de juridische onderbouwing van het ministerie dat de Europese Commissie hier wel over gaat. Aedes en de Woonbond zijn van mening dat het primair de bevoegdheid van de nationale overheid is om invulling te geven aan het begrip “brede zorg voor het wonen”.’

 

Tevreden
Staf Depla (PvdA) is tevreden met het onderhandelingsresultaat. Samen met de Kamerleden Van
Bochove (CDA), Jansen (SP) en Van Gent (GL) had hij een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht er voor te zorgen dat de Europese Commissie accepteert dat Nederlandse corporaties met staatssteun een bredere doelgroep mogen bedienen, zodat burgers die zich niet op de vrije woningmarkt kunnen redden, geholpen kunnen worden en corporaties segregatie actief kunnen bestrijden. Depla: ‘De Europese Commissie gaat niet over onze volkshuisvesting maar wel over staatssteun. Dan kun je daar maar beter goede afspraken over maken in plaats van principieel dwars te gaan liggen. Ik ben tevreden omdat 40 procent van de Nederlandse bevolking recht heeft op een sociale huurwoning en omdat regionale spreiding volgens het akkoord is toegestaan. In de Randstad mogen dus hogere inkomens in de sociale sector huren omdat de huren daar veel hoger liggen, als je gemiddeld maar uitkomt op 40 procent. Wat ook goed is, is dat de inkomensgrens alleen telt op het moment dat je gaat huren. Als je daarna meer gaat verdienen, hoef je de woning niet uit.'

 

Signaal
Depla ziet het akkoord ook als een signaal aan de corporaties. ‘Die zijn er voor mensen die het op de vrije markt niet kunnen redden. En dus niet voor risicovolle projecten. De corporaties weten nu waar ze aan toe zijn.’ Depla verwacht dat een meerderheid van de Tweede Kamer instemt met het akkoord dat Van der Laan heeft bereikt. Hij adviseert Aedes en de Woonbond hun knopen te tellen. ‘Er steeds meer politieke partijen - VVD, D66 en PVV - die de sociale woningsector kleiner willen maken. Ik zou maar snel “ja” zeggen tegen het akkoord.’

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie