ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Woondeal Arnhem-Nijmegen geactualiseerd

Samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave aangepast

15 maart 2023
Woondeal 20

Op woensdag 8 maart 2023 tekenden gemeenten, provincie Gelderland en het Rijk de geactualiseerde Woondeal Arnhem-Nijmegen. Die moet niet alleen voor meer woningen zorgen, maar ook voor een betere uitvoering van de gemaakte afspraken.

In de Woondeal 2.0 gaat het om meer dan getallen. Belangrijk is hoe betrokken partijen het partnerschap verder vormgeven en samen kunnen zorgen voor resultaten.

Tempotafels

De handtekeningen van minister De Jonge, gedeputeerde Kerris, en bestuurders Bruls en Marcouch (namens de 18 regiogemeenten en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) markeerden de afronding van een intensief traject. Daarin werkten corporaties, marktpartijen en medewerkers van de drie overheidslagen samen aan zogenaamde ’tempotafels’. Aan deze tafels ging het niet alleen over verwachte knelpunten. Ook mogelijke oplossingen werden besproken. Dit leverde een ambitieus en realistisch afsprakenkader op dat duidelijkheid geeft aan alle partijen: markt en overheid. Dit leidt merkbaar tot begrip en versnelling in planontwikkelingen.

Programmamanagement

Companen jaagt de woondeal aan door inzet van een programmamanager. Deze zorgt onder meer voor voortgang in de uitvoering van de afspraken. Omdat die structureel aandacht krijgen, zijn ze meer dan een papieren werkelijkheid. Ze leiden daadwerkelijk tot realisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van programmamanagement door Companen? Neem dan contact op met Bram Klouwen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.