ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Ouderen zelfstandig laten wonen: ga in gesprek!

Naast beschikbaarheid van geschikte nieuwbouw is nodig dat ouderen zich bewust worden van het belang van een passende woning en omgeving.

22 december 2022
Ouderen

Begin december kwam het Ministerie voor VRO met haar programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Hiermee beoogt het Ministerie dat ouderen met plezier in een geschikte woning en leefomgeving kunnen wonen. Naast beschikbaarheid van geschikte nieuwbouw is ook nodig dat ouderen zich bewust worden van het belang van een passende woning en omgeving.

Door de vergrijzing voelen corporaties al langer de urgentie van passende huisvesting. Companen hielp woningcorporatie Rentree in Deventer de geschiktheid van haar woningen voor ouderen in beeld te brengen.

Bewustwording door dialoog

Rentree kiest bewust voor een aanpak die de huurder centraal stelt. Niet een technische inventarisatie van het bezit, maar het gesprek met oudere huurders vormt het middelpunt. Dit sluit mooi aan op het Rijksprogramma, waarin bewustwording zo belangrijk is. Samen met Rentree gingen we het gesprek met ouderen aan. Daarbij gingen we in op vragen als: is ouder worden en langer zelfstandig wonen voor u onderwerp van gesprek? Hoe ervaart u het zelfstandig wonen in uw huidige woning? Denkt u na over verhuizen? En wat belemmert u daarbij?

Twee vliegen in één klap

Door dit in groepsgesprekken te doen, kreeg Rentree niet alleen antwoord op de gestelde vragen. Ouderen gingen ook met elkaar in gesprek. Met deze uitwisseling werden twee vliegen in een klap geslagen. Rentree kreeg informatie over de wensen van ouderen én ouderen werden zich bewuster van de noodzaak van een passende woning. De uitkomsten waren niet verrassend: veel mensen zijn tevreden in hun huidige woning. Ze zijn niet bezig met de gevolgen van het ouder worden. Zij voelen zich nog ‘te jong’ om te verhuizen.

Waardevolle bijvangst

Waardevol was echter vooral de gedachtewisseling in het gesprek tussen ouderen. Door het delen van ervaringen werden zij zich bewuster van de gevolgen van het ouder worden. Hun bekendheid met de aanwezige mogelijkheden om ook op latere leeftijd passend te wonen was namelijk beperkt. De informatievoorziening hierover moet beter. Dan gaat het over het beschikbare aanbod,  ondersteuningsmogelijkheden en hulp voor het beheersen van de totale woonlasten.

Meer weten?
Wilt u ook begeleiding bij uw gesprekken met oudere huurders of andere doelgroepen? Neem dan contact op met Jeroen Wissink.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.