ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Grote bouwambities tot 2030. En daarna?

Hoe zorgen we dat we ook na 2030 ruimte houden?

19 december 2022
Foto nieuwbouw

In de hectiek van de Nationale Woon- en Bouwagenda, Provinciale Prestatieafspraken en Woondeals rennen we hard om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Veel gemeenten breiden hiervoor hun bouwprogramma fors uit. Vooral met plannen die al voor de langere termijn voorzien waren. Lopen investeringen in landschap, water, mobiliteit en andere infrastructuur dan wel gelijk op? En hoe zorgen we dat we ook na 2030 ruimte houden?

Regeren is vooruitzien

De forse bouwprogramma’s leiden tot veel vragen bij gemeenten. Een urgente is of de ambitieuze plannen wel haalbaar zijn voor zo’n korte periode. Zeker als ook alle randvoorwaarden nog moeten worden ingevuld. Daarnaast is regeren vooruitzien: is er na 2030 nog ruimte? Of creëren we door alle woningen ook meer vraag? Eén ding is zeker: door de grote bouwopgave moeten we extra goed nadenken over hoe onze woonomgeving er over tien tot twintig jaar uit moet zien. En dat begint al bij de huidige versnelling.

Tempo maken door slim te zijn

Met opdrachtgevers kijken we niet alleen naar de versnelling van het bouwprogramma, maar ook naar de opgave die dit met zich meebrengt in de woonomgeving (leefbaarheid, mobiliteit, groen en water). Daarnaast zoeken we kansen in de bestaande voorraad. Want er is meer mogelijk door de huidige woningvoorraad slim te benutten. Dat zorgt misschien wel voor een grotere versnelling dan de bouwplannen voor de periode na 2030.

Onderbouwde keuzes voor nu én later

Verder kijken we met onze opdrachtgevers naar de opgave na 2030. In 2023 werkt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen verschillende scenario’s uit voor de toekomstige omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking. Daarin worden onder andere de gevolgen van vergrijzing en migratie meegenomen. Dergelijke scenario’s schetsen alternatieve beelden van de mogelijke toekomst van Nederland. We betrekken ze bij woningmarktonderzoek, woonvisie of woonzorgvisie. Daarmee helpen wij u niet alleen met de huidige urgente opgave, maar zien we ook wat die betekent voor de verdere toekomst. Het resultaat: beter onderbouwde keuzes voor nu en later.

Meer weten?

Wilt u sparren over versnelling en haalbaarheid van bouwprogramma’s op de korte en langere termijn? Neem dan contact op met Pim Tiggeloven.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een nationaal structuurplan tot ca. 2040 met inbreng van alle provincies biedt uitkomst.