ruimte en milieu / Partnerbijdrage

#OnbeperktMeedoen: in beweging voor een inclusieve wijk

Hoe zorg je dat gemeenten, zorgorganisaties, woonpartijen en wijkbewoners beter samenwerken om inclusieve wijken te realiseren?

05 december 2022
Inclusief

Hoe zorg je dat gemeenten, zorgorganisaties, woonpartijen en wijkbewoners beter samenwerken om inclusieve wijken te realiseren? Alleen erover praten is niet genoeg. Op het Verbindingsfestival Samen Buurten daagden Danielle Harkes van ZorgSaam Wonen en Martin Bleijenburg van Companen deelnemers uit na te denken over de vertaalslag naar hun dagelijkse praktijk.

#OnbeperktMeedoen

Mensen met een lichamelijke of geestelijke zorgvraag willen als volwaardige burgers en bewoners deel uitmaken van hun wijk. Dat gaat niet vanzelf. Onze maatschappij is niet altijd even begripvol voor deze doelgroep. Bovendien zijn mensen met een zorgvraag soms niet in staat zelf de inspanningen te leveren die nodig zijn om mee te doen. Tijdens een online symposium in januari van dit jaar inventariseerden initiatiefnemers ZorgSaamWonenPameijer /+VijfValente en Companen de voorwaarden voor realisatie van inclusieve wijken. De beweging #OnbeperktMeedoen werd geboren.

De vijf speerpunten

Waarop moeten betrokken partijen focussen bij het inclusiever maken van de wijk? Kort samengevat:

  • Verleg de focus van fysieke integratie naar daadwerkelijke inclusie. Breng de wijk maatschappelijk in kaart en bied maatwerk bij de toewijzing van woonruimte. Zowel voor nieuwe bewoners als omwonenden.
  • Integreer de hulpvraag met de behoefte van de wijk of buurt. Houd rekening met behoeften van zowel de wijk(bewoners) als mensen met een hulpvraag. Maak daarbij gebruik van ieders kwaliteiten.
  • Kijk breder naar de ruimtelijke voorwaarden. Realiseer voldoende en diverse plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
  • Zorg voor een open instelling. Geef zorgprofessionals een meer zichtbare rol in de wijk.
  • Investeer ook financieel in samenleven. Een goed sociaal wijknetwerk kan zorgorganisaties en -professionals veel werk uit handen nemen.

Een toelichting op alle punten leest u in ons eerdere artikel ‘Vijf speerpunten voor een inclusieve wijk’. Op  21 november gebruikten we de speerpunten voor vijf prikkelende pitches en stellingen over sociale en vitale buurten. Het resultaat? Inspirerende discussies en een groeiend enthousiasme voor #OnbeperktMeedoen. U leest er meer over het in het verslag van Samen Buurten. De sessie krijgt een vervolg tijdens een nieuw Verbindingsfestival op 23 mei 2023.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over #OnbeperktMeedoen? Neem contact op met Martin Bleijenburg.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.