ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Meer uitvoeringskracht bij maatschappelijke crises

Companen en Public Result gaan samen werken aan vraagstukken rond brede welvaart.

04 september 2023
Companen en Public Result
Links: Kees Stob (Public Result), Rechts: Bram Klouwen (Companen)

Een samenleving die steeds complexer is georganiseerd. Belangen die over elkaar heen duikelen, terwijl oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken noodzakelijker zijn dan ooit. Hoe breng je partijen in beweging en maak je werk van de uitvoering? Companen bundelt hiervoor de krachten met Public Result. Goed nieuws voor beleidsmakers en beslissers in de (semi-)publieke sector.

Onderzoek, beleid én realisatie

Al decennia werken we bij Companen aan bruikbaar onderzoek en beleid voor vraagstukken rond volkshuisvesting. Maar de opgaven van onze opdrachtgevers worden steeds veelomvattender en kunnen vaak niet los van elkaar worden gezien. Bovendien neemt de druk op dossiers als wonen en zorg, wijkenaanpak en (arbeids)migratie de komende jaren alleen maar toe. Voor oplossingen is meer nodig dan een stevige inhoudelijke en onderzoeksmatige basis. Steeds vaker vragen opdrachtgevers ons te helpen bij de daadwerkelijke uitvoering van hun beleid. Daarom zochten we naar verbreding van onze dienstverlening. Die vonden we bij Public Result in Rijswijk. Een gerenommeerd adviesbureau voor beleid en implementatievragen rond regionale opgaven.

Bewezen formule

Een gezonde dosis pragmatisme, betrokkenheid bij maatschappelijke opgaven en de wil om in opdrachten net een stap verder te gaan. Het typeert zowel Companen als Public Result en vormt de basis van het besluit samen te gaan. Een samenwerking waarmee we beter aan de vraag van onze opdrachtgevers kunnen voldoen, en die zich in de praktijk al bewijst. Bijvoorbeeld bij het werken aan uitvoeringsplannen van woon- en woonzorgvisies en bij de monitoring van Regio Deals. We stappen daarbij over sectorgrenzen heen, denken buiten bekende kaders en verbinden thema’s die elkaar raken.

Verbinding en structuur

Complexe problemen los je niet eendimensionaal op. We bedenken met onze opdrachtgevers bijvoorbeeld concepten voor wonen en zorg, die mensen helpen langer of weer zelfstandig te wonen. Ook bepalen we wat dit vraagt van de betrokken organisaties. Daarbij houden we rekening met het personeelstekort in de zorg en de behoefte aan nabijheid van voorzieningen en netwerken. Ook werken we aan oplossingen voor het tekort aan geschikte woningen. Maar goede beleidsoplossingen zijn niet genoeg. Voor uitvoering is meer nodig; denk aan menskracht, trekkers en budgetten. Daarvoor moeten we uiteraard snappen wat er bij de verschillende partners speelt. Wie kan welke beweging maken voor het gemeenschappelijk belang? En hoe stap je daarbij over je eigen organisatiebelang heen?

Companen kent de vragen en de partijen. Public Result kent methoden om zowel de samenwerking als de uitvoering goed te structureren en te organiseren. Samen overzien we wat dan nodig is in dit complexe speelveld.

Eén bedrijf, twee adviesbureaus

Companen en Public Result vormen nu formeel één bedrijf, maar blijven twee adviesbureaus met eigen naam en expertises. Juist omdat die elkaar zo mooi aanvullen. Wij blijven de sterke partij in onderzoek, procesbegeleiding, beleid en monitoring rond woon-, woonzorg- en wijkgerichte vraagstukken. Altijd op zoek naar het gezamenlijk belang. En Public Result blijft de specialist in beleid en uitvoeringsprogramma’s rond regionale vraagstukken (Regio Deals), arbeidsmigratie, economie en arbeidsmarkt, en wijkenaanpak. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie zorgt voor beweging in maatschappelijke vraagstukken en leidt tot een beter resultaat voor onze opdrachtgevers.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de fusie tussen Companen en Public Result?
Of heeft u vragen op het snijvlak van volkshuisvesting, uitvoering en monitoring?
Neem dan contact op met Bram Klouwen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.