Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Tegen visieloos ontwikkelen helpt geen wet’

Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen in de strijd tegen leegstand. ‘Omgevingsplan en omgevingsvisie zijn een correctie op het visieloos plannen maken.’

24 september 2015

Is het niet gek dat in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet het begrip “leegstand” niet één keer voorkomt? Terwijl die wet de duizenden regels over de ruimtelijke ordening herschikt? Co Verdaas, oliemannetje in het overleg tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk, vindt van niet. De problemen rond leegstaande stallen, winkels en kantoren hebben te maken met slechte ruimtelijke planning, een cultuur van visieloos projecten ontwikkelen en marktfalen. Daar helpt geen wet tegen, aldus Verdaas. Dat vraagt om bestuurlijke en politieke keuzes en om een cultuurverandering. Wie dat nastreeft, vindt in de nieuwe wet wel mogelijkheden om het anders te doen. Vooral van het omgevingsplan en de omgevingsvisie, een nieuw instrument voor rijk, provincies en gemeenten, gaat straks een krachtige herstellende werking uit, verwacht Verdaas. 

 

‘We hebben nu een veelheid aan bestemmingsplannen, daardoor ontbreekt het overzicht op het grote geheel. In de praktijk betekent dat: als de gemeente een kantoor wil langs de snelweg, of een winkelcentrum in de periferie, dan zet ze daar vol op in. En dat op zes plekken tegelijkertijd, zonder een doordachte aanpak voor de gehele gemeente. Dat kan straks niet meer. De Omgevingswet gaat afdwingen dat elke gemeente een omgevingsvisie opstelt, waarin je relaties legt tussen verschillende ontwikkelingen, waaronder leegstand. Dat dwingt tot het creëren van overzicht.’ 

 

Terecht dus, dat de vrijwillige omgevingsvisie voor gemeenten bij de Kamerbehandeling afgelopen zomer alsnog verplicht is geworden? 

 

‘Natuurlijk. Maar dat was een weggevertje aan de Tweede Kamer. Want het is toch eigenlijk ondenkbaar dat een gemeente geen visie heeft op haar grondgebied? Ik had er een fles wijn op willen inzetten dat die verplichting er zou komen. Maar niemand wilde met me wedden’, lacht Verdaas. 

 

Lees het hele interview met Co Verdaas in de vastgoedspecial van Binnenlands Bestuur deze week 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Margriet meindertsma / vml ek lid en wethouder
Verplichting tot omgevingsvisie zegt niets als de kaders, waaraan de visie moet voldoen niet landelijk vastgesteld zijn. Gaat om vastleggen van de te beschermen waarden Structuurvisie ook nu in ro wet verankerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ferry
Margriet, de visie is minder vormvrij dan de huidige structuurvisie. Een omgevingsvisie bevat, blijkens de wet, de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid, en is daarmee de (integrale) opvolger van de structuurvisie. De Kamer heeft aan de genoemde eisen toegevoegd dat de Omgevingsvisie ook de hoofdlijnen bevat van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals een beschrijving van de cultuurhistorische waarden (amendement 19, ChristenUnie).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie