ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Vijf praktische tips voor circulair aanbesteden

Vijf praktische tips voor circulair aanbesteden.

hevo-header-tips-circulair-aanbesteden.jpg

Circulariteit start bij het formuleren van een visie op circulariteit en vervolgens aan de hand van de visie daadwerkelijk een circulair gebouw ontwerpen en bouwen. Een hele trits aan activiteiten die je opeenvolgend aan elkaar uitvoert om uiteindelijk daadwerkelijk de sleutel om te draaien in een circulair gerealiseerd gebouw. Circulaire processen zijn uitdagend, vragen om lef en vooral om het aantrekken van de ‘doe-schoenen’.

De afgelopen tijd hebben wij ervaring opgedaan met het hele spectrum van het formuleren van een circulaire visie tot en met uitvoering in verschillende circulaire projecten. Deze projecten zijn op een traditionele wijze vormgegeven met uitwerking van het Technisch Ontwerp/bestek door een ontwerpteam en uitvoering op basis van bestek. En deze projecten hebben op z’n minst één gemene deler: een visie en ontwerp worden pas werkelijkheid na een geslaagde circulaire aanbesteding!

 

Maar hoe organiseer en doorloop je een geslaagde circulaire aanbesteding in een traditioneel bouwproces? Daar geven wij in deze blog onze tips, tricks en lessons learned voor. Dit onder het motto ‘Kennis is het enige wat je kunt vermenigvuldigen door te delen’. Deze blog geldt dan ook als praktische aanvulling op de eerder verschenen blogs van Annelies Overmars.

 

Blog: circulair aanbesteden - deel 1
Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces, hoe gaan we dat doen?
Deel 1: wat en waarom?

 

Blog: circulair aanbesteden - deel 2
Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces, hoe gaan we dat doen?
Deel 2: formuleren ambities en vraagstelling

 

Blog: circulair aanbesteden - deel 3
Circulariteit integreren in het aanbestedingsproces, hoe gaan we dat doen?
Deel 3: de procedure en de criteria

 

Vijf tips

  1. Daag de markt uit om in de selectiefase van een niet-openbare procedure hun visie te formuleren op het realiseren van een circulair gebouw en beoordeel deze visie als kwalitatief selectiecriterium. Je hoeft immers niet alleen jezelf uit te dagen, maar juist de partners om je heen.
  2. Organiseer een kick-offbijeenkomst bij de start van de gunningsfase om als gebruiker, opdrachtgever en ontwerpteam de circulaire visie en het circulaire ontwerp te presenteren als aanvulling op het vervaardigde ontwerp en bestek. Dan pas beginnen stukken te leven en worden partijen écht enthousiast om een bijdrage te leveren en te gaan bouwen.
  3. Daag de markt uit om alternatieven aan te dragen, die passen binnen de circulaire ambitie van het project en geen negatieve consequenties hebben voor kwaliteit, kosten en planning. Een nieuwe frisse blik op een uitgewerkt ontwerp biedt kansen die nog prima doorgevoerd kunnen worden voordat de eerste paal de grond ingaat.
  4. Organiseer als onderdeel van de indiening van hun aanbieding een dialoog met alle partijen afzonderlijk om de partijen hun visie, Plan van Aanpak, planning en alternatieven/optimalisatievoorstellen toe te lichten. Een toelichting werkt verhelderend en de presentatie wordt meegewogen bij de beoordeling. Betrek je ontwerpteam hierbij, het is immers een integraal ontworpen gebouw met specifieke expertise van betrokken partijen.
  5. Maak de complete inschrijving van de aannemer (visie, voorstel duurzaam bouwproces, planning en alternatieven) onderdeel van de contractstukken. Zeggen is één en doen is twee!

 

Meer weten of nog meer tips horen? we delen graag onze ervaringen met u.

Neem contact op met Myrthe Mulder

Telefoon 073 6 409 409 / Mail Myrthe

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.