Alle whitepapers

Nieuwe koers: samenwerking en inclusiviteit in onderwijs

In deze publicatie de historische segregatie in het Nederlandse onderwijssysteem, waar regulier basisonderwijs gescheiden is van speciaal onderwijs. Dit heeft geleid tot ongelijkheid in kansen op de arbeidsmarkt en in de ontwikkeling van leerlingen. Er zijn momenteel landelijke ontwikkelingen in het speciaal onderwijs gericht op het doorbreken van barrières, bundelen van expertise en het bevorderen van samenwerking tussen zorgondersteuning en leerkrachten.

Het opkomende concept van onderwijsexpertisecentra vergemakkelijkt deze synergie. Inclusiviteit, waarbij alle kinderen gelijke kansen verdienen, wordt gezien als een positieve ontwikkeling. Hoewel inclusieve scholen opkomen, blijft de behoefte aan aparte huisvesting voor specifieke doelgroepen bestaan.

In de afgelopen jaren heeft HEVO met trots mooie projecten in het inclusief en speciaal onderwijs begeleid, waarbij samenwerking tussen verschillende scholen en zorgpartners centraal stond. Van het behoud van eigen identiteit en visie tot aan het beheer en de exploitatie van het gebouw, alle thema’s waren bespreekbaar. Dit vormt een stevig fundament voor samenwerking en daarmee ook voor huisvesting. Wij begrijpen en spreken de taal van het speciaal onderwijs én de bouw en fungeren graag als tolk, adviseur en bruggenbouwer tussen deze twee zeer verschillende werelden.

Whitepaper aanvragen

Aanhef