ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Samen tegen energiearmoede

De kracht van burgerbetrokkenheid.

28 maart 2024
Fotografie: Oscar Vinck
Fotografie: Oscar Vinck

We zullen met z’n allen de hoge energielasten moeten compenseren. “Dat is goed én nodig”, vindt Buurkracht directeur Roel Woudstra. “Het helpt om op korte termijn de pijn te verlichten.” Volgens hem is de enige echte structurele oplossing dat mensen hun huizen energiezuiniger maken. “En dat lukt pas echt, als je hen daarbij helpt.”

Maatschappelijk issue nummer één

Energiearmoede is snel uitgegroeid tot het voornaamste sociale issue. Dit benadrukt des te meer de noodzaak voor het versnellen van het verduurzamen van woningen. "Het onderwerp staat weliswaar centraal, maar in de praktijk zien we dat de uitvoering op het gemeentehuis vaak stokt bij veel overleg", merkt Woudstra op. "Daarnaast bestaat er nog steeds een zekere terughoudendheid om inwoners actief te betrekken, hoewel hun inbreng essentieel is. Zonder een weloverwogen plan dat bewoners inspraak geeft, kan er geen effectieve overgang naar duurzame energie plaatsvinden. En juist nu is er een kans, aangezien de hoge energieprijzen iedereen aanzetten tot besparen. Daarin ondersteunen wij als Buurkracht."

Zo betrek je inwoners op een succesvolle manier

Volgens Buurkracht zijn dit de belangrijkste elementen voor een succesvol proces:

  • Procedurele transparantie:
    Het is vanaf het begin duidelijk hoe dingen zullen verlopen, en iedereen kan participeren.
  • Een gestroomlijnde doorlooptijd:
    Het proces moet niet te lang duren, anders verliezen bewoners en vrijwilligers hun interesse.
  • Tastbare resultaten:
    Het proces resulteert altijd in concrete uitkomsten, zoals buurtinitiatieven, een wijkplan of directe besparingen.

"In onze effectieve methode zijn deze componenten altijd aanwezig", stelt Roel. "Hierbij is onze onafhankelijke positie een extra voordeel, zeker nu het vertrouwen in overheidsinstanties tanende is."

Vanuit onze onafhankelijkheid vormen wij een verbindende schakel tussen de bewoners en de gemeente.

Roel Woudstra - Directeur Buurkracht

Beeld: unsplash | Benjamin Jopen
Beeld: unsplash | Benjamin Jopen

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Benieuwd hoe stichting Buurkracht de krachten van buren en buurten naar boven haalt en participatie organiseert?
Bekijk onze website en neem contact met ons op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.