ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeentes krijgen meer inzicht in bodemenergie tijdens spreekuur

Praktische kennis over duurzame warmte en koude is nodig

Lemmer Aquathermie

Antwoord geven op de vele vragen die gemeenten hebben over de vele aspecten rondom de toepassing van bodemenergie. Dat was de insteek van het digitale spreekuur dat de Provincie Overijssel in samenwerking met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde. Op dinsdag 23 mei woonden ruim veertig ambtenaren en andere geïnteresseerden dit spreekuur bij.

In totaal werden er tijdens het spreekuur voor gemeentes ruim twintig vragen beantwoord, zowel over de procesmatige als de technische kant van het toepassen van bodemenergiesystemen. De vragen leverden interessante antwoorden, adviezen, casussen en discussies op. De eerste vraag over het goed reguleren van gesloten bodemenergiesystemen door gemeenten leverde bijvoorbeeld al direct bruikbare voorbeelden op. Zo haalde Van Gelder de gemeente Goes aan, waar een bodemenergieplan in een gemeentelijke verordening is opgenomen.

Ook praktische vragen en adviezen kregen tijdens het spreekuur de aandacht. Een interessante tip die de sprekers meegaven, was om te kijken in hoeverre men de aanvoertemperatuur van verwarmingswater omlaag kan brengen. Everts haalde het voorbeeld van het DeLaMar Theater aan. Hier werd een winter lang geëxperimenteerd met een aanvoertemperatuur die 15 graden lager ligt dan normaal. Dit leverde qua comfort geen problemen op en leidde tot een energiereductie van 30 tot 40%. Hij riep daarbij anderen op om dit ook eens uit te proberen. “Er valt in dat opzicht nog heel veel te winnen in Nederland.”

De vraag over het versnellen en reguleren van de verduurzaming binnen een gemeente was een goede afsluiter van het spreekuur. Van Gelder gaf gemeenten mee dat ze zelf de regiefunctie op zich moeten nemen, bijvoorbeeld door particulieren voor te lichten en op die manier te zorgen dat zij zelf initiatieven ontplooien.

Heeft u dit gemist?

Bodemenergie is een onmisbare sleutel voor de energietransitie en het behalen van de energiedoelstellingen richting 2030 en 2050. In de praktijk blijkt dat er meer basiskennis over duurzame warmte en koude uit de bodem gewenst is, om woonwijken sneller en op een verantwoorde manier van het aardgas te kunnen halen met de meest duurzame techniek.

Download hier het volledige verslag van het spreekuur: 
Gemeentes krijgen meer inzicht in bodemenergie tijdens spreekuur | Gebruikersplatform Bodemenergie

Meer informatie?
Wilt u hierover meer kennis opdoen via bijvoorbeeld een incompany training of bent u ook geïnteresseerd in een spreekuur voor uw eigen gemeente? Neem dan contact met ons op via info@bodemenergie.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.