Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Meer inzet nodig om waterdoelen te halen'

'De opgave is té groot voor de waterschappen alleen', zeggen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland.

ANP
02 oktober 2023
water
Shutterstock

De vier Brabantse waterschappen roepen het Rijk en andere overheden op om meer maatregelen te nemen om aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te kunnen voldoen. In 2027 moet in heel Europa de waterkwaliteit op orde zijn, maar op heel wat plekken in Nederland zijn de doelen nog buiten bereik.

Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier

Gemeente Maashorst
Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier

Teamleider Informatievoorziening

Publiek Netwerk in opdracht van Omgevingsdienst Haaglanden
Teamleider Informatievoorziening

Iedereen aan zet

'De opgave is té groot voor de waterschappen alleen', zeggen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland in een gezamenlijke verklaring. 'Er is betere samenwerking nodig wil Nederland de Europese doelen voor waterkwaliteit binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. Iedereen is aan zet en we vragen daarom alle overheden en betrokken instanties hun verantwoordelijkheid te nemen.'

Juridische procedures

De Brabantse waterschappen hebben de Universiteit Utrecht wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de situatie rond de KRW. Ze willen de resultaten hiervan zo snel mogelijk bespreken met alle betrokken partijen, zoals ministeries, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, de industrie, landbouwsector en natuurbeheerders. De waterschappen vrezen voor juridische procedures als Nederland er niet alles aan doet om in 2027 aan de KRW-eisen te voldoen. 'Het is hoogst urgent deze kwestie samen op te lossen en elkaar aan te spreken op eenieders verantwoordelijkheid', aldus Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Brabantse Delta en voorzitter van de verenigde Noord-Brabantse Waterschapsbond. 'Voldoende, schoon en gezond water is voor iedereen essentieel.'

Afhankelijk van andere partijen

De overkoepelende Unie van Waterschappen deelt het signaal uit Brabant, aldus een woordvoerder. 'Veel van de knelpunten die naar voren komen uit dit onderzoek, zien we overal. Er moet nog veel gebeuren, de deadline van 2027 nadert snel. Maar de waterschappen kunnen niet alles alleen doen. Ze zijn heel erg afhankelijk van andere partijen die ook inspanningen moeten leveren, zoals ministeries, de industrie en de agrarische sector. Als belangenvertegenwoordiger van de waterschappen laat de Unie dit geluid in ieder geval horen aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie