ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Wij lopen warm voor maatschappelijke impact

Collectief warmtenet als onderdeel van de oplossing aardgasvrij.

11 oktober 2022
BNG Bank

BNG Bank is de bank van en voor het publieke domein. Samen met klanten werkt BNG Bank aan het realiseren van maatschappelijke impact. Gita Salden, CEO van BNG Bank vertelt hoe en waarom: ‘Via onze klanten maatschappelijke impact bereiken, dat staat voor ons voorop’.

BNG Bank streeft naar duurzame en stabiele partnerschappen, opent Gita Salden. ‘Maatschappelijke impact is ons leidend principe. Dat is wat ons wakker houdt. Dat is waarvoor wij warmlopen. Als solide bank met een AAA-status kunnen we tegen gunstige voorwaarden terecht op de kapitaalmarkt.  Deze gunstige tarieven geven we door aan onze klanten. Door exclusief te kiezen voor het publieke domein lopen belangen gelijk op. Ook onze klanten zijn gedreven door maatschappelijke impact. De vraag die we onszelf daarom stellen, is waar we kunnen samenwerken om maatschappelijke impact te maken. Dat kunnen we primair met onze leningen, maar ook door een verbindende partij te zijn tussen de spelers in het publieke domein. En dat geeft voldoening en energie.’

Impact meten

‘Ik ben er trots op dat we begin dit jaar een eerste meting hebben gedaan van de maatschappelijke impact die onze klanten maken. We doen dit omdat we belang hechten aan het sturen op en rapporteren over datgene waar het echt om draait.’ De meetmethode is nieuw, waarbij is aangesloten bij de Sustainable Development Goals.

Een belangrijk onderwerp voor alle klanten van BNG Bank is de energietransitie. ‘De huidige gascrisis confronteert ons hard met onze afhankelijkheid van gas. Enerzijds zien we dat mensen op korte termijn in acute financiële problemen komen. Anderzijds geeft dit een impuls aan de energietransitie en aan het streven om los van gas te komen.’

Collectieve warmtenetten

Aardgasvrij worden kan op verschillende manieren maar een collectief warmtenet is voor veel gemeenten een onderdeel van de oplossing. ‘Warmtenetten zijn forse projecten die grote investeringen vergen.  Bij de realisatie van warmtenetten komt onze opvatting dat we een partner willen zijn van onze klanten goed tot uitdrukking. We hebben inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan en die delen we graag. Zo schreven we papers met de gemeente Groningen en Invest NL en gaven we op het Jaarcongres Public Finance een presentatie en een workshop over de verschillende varianten van warmtenetten. We gingen in gesprek over ons pleidooi voor een integrale aanpak − bron en netwerk in één hand − en publiek eigendom vanwege het lagere tarief voor burgers.’

Over BNG Bank


BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Belangrijke klantengroepen zijn gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Onze ambitie is dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom helpen wij graag bij uw maatschappelijke vraagstuk. We werken aan die ambitie vanuit onze drie kernwaarden: duurzaam, betrouwbaar en professioneel. Wij gaan graag met u in gesprek over uw huidige en toekomstige behoeften. Weten hoe we u kunnen helpen met het maken van maatschappelijke impact? Kijk op bngbank.nl en/of neem contact op met één van onze experts.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.