ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Samen maken we meer impact

Actief sturen op het continu vergroten van maatschappelijke impact.

BNG
29 april 2022
Maatschappelijke impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Het draait voor hen niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is de drijfveer. Daarom helpen zij graag bij uw maatschappelijke vraagstuk. Denk aan de bouw van nieuwe huurwoningen. Of aan het verduurzamen van bestaand vastgoed. Maar ook het verbeteren van luchtkwaliteit en de afname van broeikaseffecten.

BNG Bank maakt maatschappelijk impact samen met haar klanten en stuurt actief op het continu vergroten hiervan. Zij gebruiken hiervoor vijf Sustainable Development Goals (SDG’s):

  • SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
  • SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
  • SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie
  • SDG 13 – Klimaatactie

Hoe BNG Bank maatschappelijke impact meet – in één oogopslag

BNG Bank heeft doelen opgesteld om samen met klanten de maatschappelijke impact te vergoten. De impact meten zij jaarlijks aan de hand van onderstaande maatschappelijke effecten en bijbehorende indicatoren.

Infographic

10% meer impact in 2023

BNG Bank heeft in 2020 een ambitie uitgesproken dat zij 10% meer maatschappelijke impact wil maken in 2023 t.o.v. 2021.

Dit is zo vastgelegd in de strategienota van 2020. Om te bepalen of BNG Bank op weg is deze ambitie te halen, is het belangrijk impact goed te definiëren en te meten. Met een team van experts is het gelukt een methode te ontwikkelen voor het meten van impact. Door indicatoren te bepalen voor de maatschappelijke effecten gebaseerd op de vijf SDG’s is er een eerste nul-meting gemaakt over 2021.

Als één van de eerste financiële instellingen rapporteert BNG Bank jaarlijks de impact, omdat ze gedreven worden door maatschappelijke impact. Het is een nieuw proces. Gedurende het proces kan de  methodologie mogelijk nog aanscherpt worden.

Lees het volledige rapport met uitleg over de methodologie 'Methodologie impact meten BNG Bank' én het rapport met de nul-meting over 2021 'Accountability report for underlying data method of impact measurement BNG Bank'.

Neem contact op met onze experts

Werkt u aan een maatschappelijk vraagstuk? Dan is BNG Bank uw natuurlijke partner.

Wij denken graag met u mee. Neem contact op met een van onze experts:

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.