Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Minister: NOVI volstaat voor sturing datacenters

Minister Blok (Economische Zaken en Klimaat) is niet van plan om met een landelijke datacenterstrategie te komen. Volgens de beoordeling waar datacenters gevestigd worden vooral bij gemeenten en provincies. Hij wil wel de kaders voor datacenters in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) verder uitwerken.

04 november 2021
Datacente-r2.jpg

Minister Blok (Economische Zaken en Klimaat) is niet van plan om met een landelijke datacenterstrategie te komen. Volgens de beoordeling waar datacenters gevestigd worden vooral bij gemeenten en provincies. Hij wil wel de kaders voor datacenters in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) verder uitwerken.

Vragen

De minister antwoordde op vragen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA tijdens de begrotingsbehandeling van EZK. Een aantal partijen in de Kamer wil dat er meer nationale sturing komt in de vestiging van datacenters. Datacenters gebruiken veel water voor koeling, veel elektriciteit, nemen veel ruimte in en contrasteren nogal eens met het omliggende landschap.

 

Regie

Volgens Blok is het terecht dat er kanttekeningen worden geplaatst bij de groei aan datacenters, maar hij zegt ook dat de rijksoverheid niet de regie kan voeren. ‘Decentrale overheden bepalen waar bedrijven gevestigd worden, waaronder datacenters. Zij beoordelen of de vestiging past bij o.a. economische, ruimtelijke, milieu en energetische aspecten. Activiteiten moeten passen binnen de verleende vergunningen en relevante wet- en regelgeving. Verschillende overheden en partijen hebben hier rollen en wettelijke taken in.’

 

Voorkeur

De minister belooft binnenkort wel met een brief te komen over de verwachte groei aan datacenters, de verwachte toename aan stroomgebruik daarvan, op welke manieren het gebruik van koelwater geminimaliseerd kan worden en hoe de gebouwen goed in het landschap ingepast kunnen worden. In de NOVI wordt al een voorkeur uitgesproken voor de vestiging van datacenters op plekken waar meer capaciteit in het elektriciteitsnetwerk beschikbaar is en waar ruimte minder schaars is, zoals de Eemshaven en de Wieringermeer.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W. van den Bosch
Tsja, de VVD en ruimtelijk beleid voeren. Ze hebben niet voor niks het ministerie van VROM afgeschaft. Alles kan lekker lokaal geregeld worden. Dat is de reden dat wanneer u de A12 afrijdt, van Den Haag tot Arnhem langs prachtige distributiecentra rijdt. U woont volgens de VVD immers niet in een land, maar in een BV.
H. Wiersma / gepens.
Het gebrek aan visie op landelijk niveau (Rijk, EZ) kent geen grenzen.
Advertentie