Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Regio Amsterdam wil naar circulaire economie

De brede regio rond Amsterdam, aangevoerd door Haven Amsterdam, Schiphol en Greenport Aalsmeer, wil de omslag maken naar een nieuwe economie. Om de groei met 1 miljoen inwoners tot 2040 op te vangen en tegelijkertijd de internationale concurrentiepositie te behouden, is een radicaal nieuwe benadering van logistiek en afval nodig.

24 maart 2015

Hergebruik als businessmodel

Vandaag ontvouwen het bedrijfsleven en overheden uit de regio het Westas Manifest, een stappenplan om te komen tot een circulaire economie, waarin hergebruik van afval, restmaterialen en grondstoffen een lonend businessmodel is, aldus de opstellers. Het efficiënt gebruiken en hergebruiken van goederen-, materialen-, afval- en retourstromen vraagt ook om een andere kijk op logistiek en distributie.

Knooppunt van handel, mensen en informatie

De regio Westas – het grote gebied tussen Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem – is als knooppunt van handel, mensen en informatie, bij uitstek de plek waar de thema’s logistiek en afval samenkomen. Het omvat luchthaven Schiphol, Haven Amsterdam en veel bedrijven die afhankelijk zijn van de transportmogelijkheden die zij bieden, zoals de handel rondom het bloemenveilingcomplex. Maar ook ondernemingen die al werken aan de circulaire economie, zoals het Amsterdams Energiebedrijf, dat uit afval van de metropoolregio energie produceert voor stadsverwarming. Daarnaast bevindt zich er het grootste Nederlandse internetknooppunt, dataport AMS-IX.

Andere visie

Groei is voor deze mainports niet meer vanzelfsprekend, zegt Jan-Willem Wesselink die vanuit het Kennislab voor Urbanisme de samenwerking binnen de Westas begeleidt. ‘Samenwerking is nodig om de omslag te maken naar een nieuwe economie. De private en publieke partijen die nu betrokken zijn, begrijpen dat er meer nodig is dan het oplossen van een afval- of een logistiek probleem; het gaat om een wezenlijk andere visie op transport en gebruik van materialen.’

Bestuurlijke dekking

De eerste aanzet hiervoor werd in 2013 gegeven door Schiphol en de gemeente Amsterdam. Later haakten ook de andere mainports aan en is het idee omarmd door de Amsterdam Logistic Board en de Amsterdam Economic Board, waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Daarmee hebben de plannen voor een circulaire economie in de Westas nu al bestuurlijke dekking, zegt Wesselink. ‘En dat is belangrijk, want de volgende stap is actie ondernemen en tot uitvoering komen.’

Brede gebiedsvisie

In het manifest spreken de opstellers – de drie mainports en Amsterdam Logistic Board – hun ambities uit. Ze willen dat er een ruimtelijke gebiedsvisie komt die de gemeentegrenzen overschrijdt en die gebaseerd is op een meer circulaire economie. Daarnaast moet in kaart worden gebracht welke energie-, afval-, materiaal- en goederenstromen er door het gebied lopen. Verder willen ze dat de overheden bestaande initiatieven steunen en stimuleren en dat de circulaire economie hoger op de agenda komt.

Meer informatie is te vinden op www.westas.nl. Er is ook een projectboek met voorbeelden van circulair werkende bedrijven.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie