Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten willen zo snel mogelijk rijksafspraken met Tata

Brief van Beverwijk, Velsen en Heemskerk aan de coalitieonderhandelaars en Tweede Kamerleden.

05 december 2023
Een dronefoto van het terrein van Tata Steel.
Een dronefoto, in november gemaakt, van het terrein van Tata Steel.ANP

De gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk willen dat er zo snel mogelijk maatwerkafspraken worden gemaakt tussen het rijk en Tata Steel. Dat schrijven ze in een brief die ze dinsdagmiddag stuurden naar de coalitieonderhandelaars en de Tweede Kamerleden. Bovendien willen de drie dat daarin ‘gezondheidskundige beschermdoelen’ worden meegenomen.

Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

JS Consultancy
Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Het rijk zet met alle grote industriële uitstoters in Nederland vergroeningsafspraken op papier. Begin november kwam het IJmuidense staalbedrijf met zijn nieuwste verduurzamingsplannen naar buiten. ‘Er is eindelijk zicht op een substantiële verbetering van de leefomgeving in de IJmond’, schrijven de gemeenten in hun brief. Maar daarmee is het niet klaar. Voorlopig kijken de twee externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom, namens het ministerie van Economische Zaken, nog naar alternatieve toekomstopties. ‘Bij deze afweging willen wij als volwaardig gesprekspartner betrokken zijn’, schrijven de gemeenten.

Een andere zorg: de werkgelegenheid

Cruciaal voor de gemeenten is dat de meest vervuilende installaties, zoals Kooksgasfabriek 2, over zeven jaar gesloten zijn. Dat is ook het plan van Tata zelf. De sluitingsdeadline voor de zogenaamde Kooks- en Gasfabriek 2 is 2029. Samen met Hoogoven 7 wordt deze vervangen door een Direct Reduced Iron Plant (die later op waterstof moet draaien, nu nog op aardgas) en een elektrische oven.

Maar de gemeenten maken zich niet alleen zorgen over de vergroening van het staalbedrijf. Ook de werkgelegenheid houdt hen bezig. Vorige maand meldde Tata Steel dat het achthonderd arbeidsplaatsen schrapt, eventueel met gedwongen ontslagen. ‘Een bericht dat zorgen baart en onrust creëert.’

Het schrappen van de werkplekken is, volgens het staalbedrijf zelf, onderdeel van de verduurzamingsstrategie. Ook daarom willen Beverwijk, Velsen en Heemskerk dat er zo snel mogelijk maatwerkafspraken op tafel liggen, aangezien er dan financiële bijdragen van de rijksoverheid vrijkomen. 

‘Als belangrijke speler in de Nederlandse maakindustrie en werkgever in onze regio is het van groot belang dat Tata Steel in staat wordt gesteld om een duurzame transitie te realiseren', schrijven de gemeenten. ‘Wij zien bij staalfabrieken elders in Europa dat deze transitie met overheidssteun al plaatsvindt.’

De mogelijkheid: een energiehaven

Tot slot zien de drie gemeenten in de IJmond de duurzaamheidstransitie van Tata Steel in een breder kader, namelijk de herontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. Momenteel wordt samen met de provincie Noord-Holland en het rijk gewerkt aan een nieuw koersdocument, met als één speerpunt de ontwikkeling van een energiehaven. De bedrijvigheid in deze haven zal gericht zijn op de windparken op zee, die via zeekabels met de IJmond verbonden zijn. De duurzaamheidstransitie van Tata Steel biedt letterlijke ruimte op het terrein van de staalproducent voor deze nieuwe ontwikkelingen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het vaststellen van een structureel toekomstplan voor Tata Steel op korte(re) termijn is dringend noodzakelijk. Aanpassingen voor dit bedrijf vergen namelijk door de complexiteit van activiteiten een groot aantal jaren.
Daar mag overigens vanwege het belang van deze hoogwaardige staalindustrie en de werkgelegenheid ook de nodige rijkssubsidie in worden gestoken.
Neem in de verschillende mogelijkheden ook een eventuele verplaatsing van het bedrijf mee naar een nieuwe locatie (bijv. Kop van Noord-Holland, havengebied Rotterdam o.i.d. In dat geval zou in Wijk aan Zee ruimte ontstaan voor een mooie badblaats en veel (!!!!) nieuwe woningen.
Advertentie