ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Speelruimte in vastgoedportefeuille zorgt voor flexibiliteit

Toekomstplannen voor gemeentelijke vastgoedportefeuilles.

13 november 2023
portefeuilleplan bbn

Bij het maken van vastgoedbeleid of een portefeuilleplan door een gemeente wordt vaak scherp gelet op de doelstellingen. "Geen gemeentelijk vastgoedbezit, tenzij..." is vaak het motto. Maar in de praktijk is een beetje speelruimte toch wel handig.

De meeste gemeenten hebben een vastgoedportefeuille bestaande uit gebouwen die niet door de markt worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het gemeentehuis, sportaccommodaties, cultuurgebouwen en welzijnsvoorzieningen. Vanuit bbn adviseurs zijn we veel betrokken bij het maken van toekomstplannen voor gemeentelijke vastgoedportefeuilles. Het afgelopen decennium stond daarbij vaak in het teken van een zakelijke benadering: vastgoedorganisaties willen professionaliseren en meer eenduidige afspraken. Dat betekent onder meer scherpere afspraken over wat wel en niet thuishoort in de vastgoedportefeuille. Dit wordt nogal eens geformuleerd in een stellige regel: de gemeente heeft geen vastgoed in bezit, tenzij dit vastgoed een afgesproken set maatschappelijke doelstellingen dient, die de markt niet bedient.

Gemeente Uithoorn

Frank Gerritsen, gemeente Uithoorn: "De afgelopen 5 jaar hebben we grote stappen gezet in het vernieuwen van voorzieningen. We hebben door sloop/nieuwbouw betere, effectievere en duurzamere voorzieningen gekregen. De vrijgespeelde gebouwen hebben eerst gediend als tijdelijke ruimte voor de gebruikers van de oude MFA. Nu we de nieuwe MFA de Scheg in gebruik hebben genomen wordt deze ruimte deels gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Ik ben blij dat we niet direct al het vastgoed hebben afgestoten, want daardoor kunnen we nu goede tijdelijke oplossingen organiseren"

Gemeente Breda

Bas van Tartwijk, gemeente Breda: "Als je mij twee jaar terug had gevraagd dat ik de Koepelgevangenis zou aanhuren om vluchtelingen te huisvesten, had ik je niet geloofd. Ik ben blij dat we nu vanuit Breda een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing"

Portefeuilleplannen

Bij het maken van portefeuilleplannen moeten we dus ook nadenken over de flexibele schil: hoeveel bewegingsruimte heb je als gemeente nodig om in te kunnen spelen op wijzigingen. Dat is zowel fysieke bewegingsruimte (extra meters) als politieke speelruimte (flexibiliteit in besluitvorming). Bovendien kan er heel wat geld aan tijdelijke voorzieningen worden bespaard.
Portefeuilleplannen zijn breed georiënteerde documenten waarin de vertaling gemaakt wordt van bestuurlijke wensen en beleidsambities naar concrete vastgoedbesluiten: welke panden gaan we aanhouden, afstoten of verduurzamen, en in welke volgorde.

Meer weten?
Doorpraten over portefeuilleplannen of routekaarten voor uw gemeente? Neem dan gerust contact met ons op.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.