ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Drie landstations voor windparken op zee

Arcadis helpt hoogspanningsnetwerkbeheerder TenneT bij het realiseren van drie landstations.

28 januari 2022
Zonnepanelen

Deze stations vormen de verbinding met de te bouwen windparken IJmuiden Ver op de Noordzee en het hoogspanningsnet op land.

Deze landstations voldoen aan de nieuwe 2 GigaWatt (GW) standaard die TenneT samen met marktpartijen ontwikkelde om de uitrol van offshore wind te versnellen. Een landstation komt in het Zeeuwse Borsele en de twee anderen op de Maasvlakte. Met deze opdracht is in eerste instantie een omzet gemoeid van 4,75 miljoen euro.

Naast de drie landstations ontwikkelt Arcadis ook een standaard ontwerp voor toekomstige 2GW landstations. De ambities voor wind op zee zijn recent verhoogd, waardoor in de toekomst meer windparken worden aangesloten met een 2GW standaard. De aansluiting van de eerste netverbinding staat gepland voor 2028.

De nieuwe standaard verlaagt de kosten van offshore wind en minimaliseert de impact op ruimte en milieu. Verder verdubbelt de capaciteit ruim in vergelijking met de vorige 900 MW HVDC-standaard die TenneT in Duitsland toepast en verdrievoudigt bijna ten opzichte van de Nederlandse 700 MW AC-standaard om windparken op zee aan te sluiten op het hoogspanningsnet. De drie landstations zijn de eerste projecten in deze nieuwe standaard.

Toekomstig onderhoud

Arcadis zorgt voor al het werk dat komt kijken bij het realiseren van zo’n gebouw tot aan de aanbestedingsdocumenten. Denk aan de bouwvergunning en bijbehorende ontwerpen, die digitaal worden opgeleverd. Ook houdt het ontwerp rekening met toekomstig onderhoud. De opgewekte energie van de windturbines op zee komt via gelijkstroomkabels aan land en moet in de landstations worden omgezet in 380 kilovolt wisselstroom voor het hoogspanningsnet. Arcadis organiseert het ontwerp van de gebouwen en het overige civiele werk. De hoogspanningscomponenten worden door een gespecialiseerd bedrijf ontworpen en geleverd.

Betrokken

‘Wij zijn op diverse manieren betrokken bij IJmuiden Ver’, zegt directeur Cécile Cluitmans van Arcadis. ‘We verlenen ‘expert support’ diensten voor de kabels zoals geofysische, geotechnische en geomorfologische onderzoeken. Dit wordt vervolgens weer gebruikt bij de aanbestedingen voor de kabels in de zee en voor kwaliteitsborging. Eerder al waren we betrokken bij de Milieu Effect Rapportages en de vergunningaanvragen voor twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. We zitten dus goed in dit dossier. Dat daar nu ook het gebouw en het civiele werk bij komt is een kers op de taart. Arcadis vindt de energietransitie een erg belangrijk onderwerp en we zijn enthousiast dat wij onze expertise in de volle breedte kunnen inzetten om dit soort grote duurzame en belangrijke projecten te helpen realiseren.’

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.