ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Circulaire ontmanteling in Port of Amsterdam

Arcadis adviseert, passend bij duurzaamheidsambities.

19 juni 2023
Arcadis Port of Amsterdam

Arcadis bedacht voor havenbedrijf Port of Amsterdam een circulaire ontmantelingsaanpak voor een kantoorgebouw dat op de nominatie stond voor sloop. De ontwikkeling van biobrandstoffen en waterstof in het havengebied noopt het havenbedrijf om de veiligheidszone te vergroten, waardoor een relatief nieuw gebouw aan de Ruijgoordweg 80 moet verdwijnen. Omdat het gaat om een relatief nieuw en goed onderhouden gebouw wilde Port of Amsterdam het anders doen, passend bij de duurzaamheidsambities. Arcadis werd ingezet voor het plan, procesbegeleiding en de selectie van de aannemer voor de circulaire ontmanteling.

Om dit goed te organiseren inventariseerde een team van experts het gebouw om zo gebruikte materialen in kaart te brengen en hoe ze eventueel worden hergebruikt. Er is gekeken naar hoe kansrijk de materialen zijn op basis van hoeveelheid, milieu-impact en losmaakbaarheid. De materiaalinventarisatie diende als basis voor de circulaire gunningscriteria, die vervolgens in een marktconsultatie op locatie zijn getest.

Aannemer Lagemaat B.V is vanaf medio maart bezig met de voorbereidingen voor de circulaire ontmanteling. Een deel van de materialen komen in een ander gebouw. Tijdens het proces blijft Arcadis aan als projectmanager en ziet toe op de borging van de circulaire ambities.

Bijzonder

‘Deze manier van werken vinden we nu nog bijzonder’, zegt directeur Cécile Cluitmans van Arcadis. ‘Maar onze manier van werken gaat de komende tijd behoorlijk veranderen. Bij nieuwe gebouwen denken we nu al na wat ermee te doen na de levensduur en van bestaande gebouwen gaan we steeds meer onderdelen opnieuw gebruiken in het kader van zuinig omspringen met de middelen die we hebben. De circulaire ontmanteling van het kantoorgebouw van Port of Amsterdam is een prachtig voorbeeld van deze nieuwe aanpak en we zijn er trots op dat we dit met alle partners samen zo hebben kunnen organiseren.’

Meer weten?
Neem dan contact op met Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Over Arcadis
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die kennis en expertise leveren om de moeilijke leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. www.arcadis.com

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
En.....wie controleert of dit circulaire ontmantelingsproces volgens de afspraken verloopt?