ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Aanpak landelijk gebied Noord-Brabant

Nieuw, toekomstbestendig perspectief voor de landbouw.

12 juli 2023
Noord Brabant transitie landelijk gebied

Arcadis, dochterbedrijf Over Morgen en DLV Advies zijn door de provincie Noord-Brabant geselecteerd voor vier raamcontracten rond het organiseren en coördineren van gebiedsprocessen. De totale waarde van deze contracten is zo’n 12,5 miljoen euro en in totaal zijn er tien partijen geselecteerd. Het gaat om de invoering van maatregelen om te voldoen aan de natuur- en waterdoelen met een nieuw perspectief voor de landbouw. Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens twee jaar. De opdracht focust zich op zeventien complexe gebieden waaronder veertien stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Het contract betreft vier percelen. Het eerste gaat over gebieds- en programmamanagement waarin partijen kijken naar de gebiedsprocessen. Denk aan de formulering van gebiedsvisies, ontwerpen van een programmatische aanpak en het uitwerken van inrichtingsplannen. Het tweede gaat over omgevingsmanagement waar de relatie met de omgeving en stakeholders centraal staat. Het gaat dan over de organisatie van participatieprocessen, communicatie met de omgeving en het houden van ‘keukentafelgesprekken’. Ook het uitvoeren van krachtveld- en stakeholderanalyses en regievoeren van bestuurlijke conditionering zoals planologie, kabels & leidingen en vastgoed valt hieronder.

Het derde perceel gaat over technisch management, projectbeheersing en contractmanagement. Vragen uit dit perceel komen pas als de gebiedsprocessen al een paar stappen verder zijn en tot uitvoering komen. Het gaat dan over het uitzetten, coördineren en begeleiden van benodigde onderzoeken. Maar ook het toetsen van technische ontwerpen en het opstellen van risicoanalyses horen daarbij. Verder gaat het in dit perceel over het opstellen van contractdocumenten en de uitvoeringsbegeleiding tijdens realisatie.

Kennisontwikkeling

Tenslotte perceel vier, over kennisontwikkeling en onderzoek. Hierbinnen gaat het om aanvullende onderzoeken en analyses op de gebieden van hydrologie, ecologie, bodemkwaliteit en stikstof. Tevens vallen het uitvoeren van planstudies, het opstellen van ruimtelijke ontwerpen en milieueffectrapportages in dit perceel.

Anouk van Maaren, commercieel directeur provincies bij Arcadis: ‘We helpen de provincie Noord-Brabant graag bij de uitdaging om het landelijk gebied toekomstbestendig vorm te geven. Samen komen we tot visies, plannen en uitvoeringsprojecten die de transitie ook écht helpen tot stand komen. Dit past naadloos bij onze passie: ‘Improving quality of life’. Ik ben niet alleen heel trots op het verwerven van deze contracten, we hebben er ook veel zin in!’

Meer weten?
Lees hier meer informatie over onze oplossingen over de transformatie van landelijk gebied.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.