Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Afstoten 31 rijksmonumenten onverantwoord

Het is niet verantwoord om 31 rijksmonumenten per 1 juli af te stoten. Dat stelt de Raad voor Cultuur in zijn maandag verschenen advies. D66-Kamerlid Vera Bergkamp wil dat Kamer stokje steekt voor overdracht.

29 juni 2015

Het is onverantwoord om 31 rijksmonumenten per 1 juli af te stoten. Dat stelt de Raad voor Cultuur in zijn maandag verschenen advies. Er zijn nog te veel onduidelijk- en onzekerheden. Minister Blok (Rijksdienst) moet zijn huiswerk overdoen.

Ondoordacht

Te snel, te ondoordacht en financieel onverantwoord. Daar komt het advies van de Raad voor Cultuur over afstoten van de 31 monumenten, waaronder Naardenvesting (Naarden) en de Naald in Apeldoorn, in een notendop op neer. Deze monumenten hebben op een na de status ‘buitengewoon (inter)nationaal cultuurhistorisch belang’. Blok wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) hier vanaf woensdag voor gaat zorgdragen. De Raad adviseert dat niet te doen. De Tweede Kamer gaat, op initiatief van Vera Bergkamp (D66), proberen een stokje voor die overdracht te steken.

Onrust

'De rijksmonumenten hebben een belangrijke betekenis in het stads- of dorpsgezicht van gemeenten. Denk aan de vesting in Naarden. De onduidelijkheid over bestemming, financiering en onderhoud hebben veel onrust veroorzaakt’, aldus Bergkamp. ‘Vervreemding of afstoting van monumenten is niet raar, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Daar had ik van begin af aan al twijfels over. Het gaat om ons erfgoed en daar moeten we zuinig op zijn. Dit is ook de reden dat ik samen met de PvdA, gesteund door de Kamer, om een advies heb gevraagd aan de Raad voor Cultuur.’

Visieloos

Dat advies is niet mals. Niet alleen de keuze voor het toevertrouwen van de 31 rijksmonumenten aan de NMo is in de ogen van de Raad niet goed onderbouwd; ‘er is geen wezenlijke discussie geweest over nut, noodzaak en gevolgen van de vervreemding van rijksmonumenten’. Het rijk had ook kunnen beslissen de monumenten niet te verkopen, maar ze te verzelfstandigen en onder te brengen in een door het rijk opgerichte stichting, met zowel toezicht als structurele financiering van het rijk. Voordat tot verkoop van monumenten wordt overgegaan, moet er eerst een brede visie komen, vindt de Raad. Als op basis daarvan tot vervreemding wordt besloten, kán de Nationale Monumentenorganisatie een partij zijn. Op dit moment is dat financieel en organisatorisch nog niet het geval, stelt de Raad in zijn advies. De borging van 31 rijksmonumenten is nog niet op orde. De Raad adviseert de voorgenomen overdracht op 1 juli uit te stellen.

Overdracht uitstellen

Met het kritische advies van de Raad in de hand, wil de Kamer voorkomen dat de monumenten deze week aan de Nationale Monumentenorganisatie worden overgedragen. Dat is althans de inzet van Bergkamp. ‘Uit dit advies blijkt klip en klaar dat er op basis van de huidige openbare informatie te veel onduidelijk- en onzekerheden zijn. Minister Blok moet zijn huiswerk opnieuw doen. Daarnaast betreur ik het dat de Raad voor Cultuur heeft gedaan wat eigenlijk minister Bussemaker van Cultuur had moeten doen: ingrijpen vanuit zorgvuldigheid in de omgang met ons cultureel erfgoed. Dit heeft ook een gemeentelijke impact. De afstoting op 1 juli kan in ieder geval geen doorgang vinden.’


Update

Minister Blok wil geen onoomkoombare stappen nemen tot na het debat met de Kamer. Dit heeft hij maandag aan het einde van de middag aan de de Kamer laten weten. De afstoting van de 31 rijksmonumenten per 1 juli is hiermee (voorlopig) van de baan.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

alexander / ambtenaar
Prima initiatief van D66, besturen is meer dan plat boekhouden. Cultuur om zeep helpen is je geschiedenis negeren. Dat dit een les moge zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
een Delftenaar
Loop eens om de vesting Naarden heen, over een prachtig voetpad om tot de ontdekking te komen dat dit mooie monument zo goed mogelijk dient te worden beschermd
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman Nijskens
Waarom denkt de tweede kamer dat NMO geen monumenten in stand kan houden?

Alsof de overheid dat alleen kan...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Uiterst merkwaardig dat (indirect) Bussemaker (cultuur) met dit voorstel komt, zonder een goede beleidsmatige onderbouwing voor het conserveren en/of beheren van deze rijksmonumenten. Dat Blok er met deze verkoop (de uitvoering) is ingetuind mag hem niet eens kwalijk worden genomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
piet / journalist
Bewaren door de rijksoverheid is geen garantie voor veel respect voor cultuur en geschiedenis. Ook gemeenten kunnen monumenten in stand houden en hebben bovendien beter zicht op het lokale belang en het lokale draagvlak. Een inwoner in Teylingen is bij voorbeeld meer betrokken bij 'zijn ruïne' dan een minister in Den Haag. Helaas zit in Den Haag het geld. Men is daar meer voor restauratie van de eigen 'ruïne' .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart Brouwer / Bouwkundig ingenieur architect docent
Gaan we een cultuurloos tijdperk tegemoet? Denk aan landen die geen cultuur hebben of historische monumenten of zelfs landen die hun cultuur opblazen. Willen wij die kant op? Monumenten vertellen onze geschiedenis en vertellen ons waar wij vandaan komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie