Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Hoog tijd voor verkeersbeleid dat ook rechtvaardig is

Bij mobiliteitsbeleid wordt nu nog amper gekeken naar hoe rechtvaardig het uitpakt voor verschillende groepen. Dat zou wel kunnen.

12 augustus 2022
Verkeersbeleid kan ook rechtvaardigheid als doel hebben

Mobiliteitsbeleid in Nederland is vooral gericht op hoe efficiënt het is. Volgens een zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet ook worden gekeken naar hoe rechtvaardig beleid is.

Iedereen moet minimaal toegang hebben tot een bepaald niveau van onderwijs en zorg. Dat vinden we in ons land de normaalste zaak van de wereld en dus wordt er bij beleidsvorming op die terreinen rekening mee gehouden. Maar bij mobiliteitsbeleid wordt niet gekeken naar hoe rechtvaardig de verdeling van beschikbaarheid van transportvoorzieningen en de bereikbaarheid van bijvoorbeeld werk of winkels uitpakt. Dan telt voornamelijk of het efficiënt is. Anders gezegd, had het goedkoper gekund?

Stappenplan

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft nu voor beleidsmakers een stappenplan ontwikkeld waarmee ze vooraf kunnen toetsen hoe mobiliteitsbeleid scoort op het gebied van rechtvaardigheid. Behalve dat eerst moet worden uitgemaakt of rechtvaardigheid een doel op zich is, kunnen beleidmakers naar een aantal uitgangspunten, zoals verschillen in bereikbaarheid tussen bepaalde groepen in de samenleving of een minimale ondergrens. Daarbij horen dan specifieke indicatoren, die bijvoorbeeld de effecten in kaart brengen voor de personen die het slechtst af zijn qua reistijd. Het streven kan zijn dat de verschillen als gevolg van het gevoerde beleid zo minimaal mogelijk zijn.

15 minuten

Als voorbeeld wijzen de onderzoekers op het concept van de 15-minutenstad. Dat is volgens hen aan een wereldwijde opmars bezig. In de 15-minutenstad zouden mensen niet langer dan een kwartier hoeven te lopen of te fietsen om toegang te hebben tot de dagelijkse benodigdheden.

De onderzoekers benadrukken dat beleid ook als succesvol kan gelden als de verschillen na een beleidsmaatregel niet geminimaliseerd, maar wel verkleind zijn. ‘Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen hoe klein de verschillen zouden moeten zijn.’

Luchtvervuiling

Daarnaast adviseren de onderzoekers meetopties op het vlak van verkeersveiligheid, luchtvervuilende emissies en geluidsemissies. Al die indicatoren kunnen ervoor zorgen dat het bedoelde of onbedoelde effect op rechtvaardigheid van beleid te meten is. Daarna valt dan vast te stellen of de gestelde doelen zijn bereikt. Door dit stappenplan te volgen, kan rechtvaardigheid in aanvulling op de huidige twee pijlers – effectiviteit en efficiency – een centrale en volwaardige plek krijgen in het mobiliteitsbeleid.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
"Als voorbeeld wijzen de onderzoekers op het concept van de 15-minutenstad. Dat is volgens hen aan een wereldwijde opmars bezig."

Dit is TriStateCity, en daar moet heel Nederland de komende 30 jaar voor over de kop. https://www.tristatecity.nl/

Kan alleen als véél boerengrond wordt onteigend. Deze grond wordt dan imho eigendom van investeringsmaatschappijen Blackrock en Vanguard (hebben ook al 50% van Oekraïne in eigendom) waarna zij samen met 'Den Haag' investeren in nieuwe woningbouw en infrastructuur.

De dan 30 miljoen Nederlanders kunnen gaan wonen in wolkenkrabbers waar hun doen en laten 24/7 wordt gemonitord naar Chinees model. Dit alles onder de noemer 'rechtvaardig beleid' en met een basisinkomen: you'll own nothing but will be happy!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
togoo
Utrecht wil met haar RSU 2040 het beste kindje van de klas zijn. Utrecht gaat voor de tien minutenstad. Nadat inwoners aan drijvende kracht Lot van Hooijdonk hadden gevraagd hoe ver 80 plussers in 10 minuten kunnen lopen bleef het oorverdovend stil.

Nederland gaat ten gronde als droomdenkers zo veel invloed op de besluitvorming houden. Die droomdenkers profiteren volop van het gebrek aan verander vermogen van ambtelijke organisaties, hebben er zelfs belang bij om dat innovatievermogen zo laag als mogelijk te houden.

GroenLinks en D66 zijn het nieuwe conservatieve blok.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie