Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

180 miljoen euro in laatste tranche regiodeals

Het rijk trekt 180 miljoen euro uit voor veertien Regio Deals. Het is de derde en laatste tranche van investeringen in gebiedsgerichte opgaven waarin rijk en regio samenwerken. De regio’s financieren zelf minimaal hetzelfde bedrag.

18 februari 2020
shutterstock-370954895.jpg

Het rijk trekt 180 miljoen euro uit voor veertien Regio Deals. Het is de derde en laatste tranche van investeringen in gebiedsgerichte opgaven waarin rijk en regio samenwerken. De regio’s financieren zelf minimaal hetzelfde bedrag.

Nieuwe perspectieven

De deals dienen om groeipotentie in een gebied te verzilveren, de levenskwaliteit te verbeteren of om nieuwe perspectieven te bieden. ‘Dit kabinet is ervan overtuigd dat regio’s zelf een belangrijke sleutel zijn voor de brede welvaart’, schrijft minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie). ‘Daarom ligt het initiatief voor een voorstel voor een Regio Deal bij de regio’s.’

Noordoost

Zuidoost-Friesland krijgt bijvoorbeeld 15 miljoen euro omdat de kleine dorpen in de regio te maken hebben met krimp, vergrijzing en een sociaaleconomische achterstandspositie. De regio Zwolle krijgt maximaal 22,5 miljoen voor onder meer innovatie, circulair ondernemen en klimaatvraagstukken om zo de groei te verduurzamen.

1.

Zuidoost-Friesland

€ 15 mln.

4.

Zwolle

€ 22,5 mln.

2.

Groningen Noord

€ 15 mln.

5.

Veluwe

€ 12,5 mln.

3.

Oost-Groningen

€ 15 mln.

6.

Rivierenland

€ 7,5 mln.

Totaal

Noord

€ 45 mln.

7.

Cleantech

€ 7,5 mln.

     

Totaal

Oost

€ 50 mln.

Zuidwest

Het kabinet reserveert maximaal 17,5 miljoen euro voor Noord-Limburg voor onder andere een beter opleidingsaanbod en het uitbouwen van het Brightlands Campus Greenport Venlo. De Drechtsteden en Gorinchem, waar de economische groei achterblijft, krijgen 22,5 miljoen om de economie, arbeidsmarkt en onderwijs te verbinden, en de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken.

8.

Noordoost-Brabant

€ 10 mln.

11.

Drechtsteden

€ 22,5 mln.

9.

Noord Limburg

€ 17,5 mln.

12.

Zuid-Hollandse Delta

€ 7,5 mln.

10.

Zeeuws-Vlaanderen

€ 7,5 mln.

13.

Regio Utrecht: Overvecht, Batau en Vollenhove

€ 15 mln.

Totaal

Zuid

€ 35 mln.

14.

Kop van Noord-Holland

€ 5 mln.

     

Totaal

West

€ 50 mln.

Geen geld voor Drenthe

Van de 26 ingediende voorstellen zijn er veertien geselecteerd, dus sommige regio’s zijn teleurgesteld. Drenthe, bijvoorbeeld, wilde 5 miljoen euro om vakantieparken te verbeteren en slechte te sluiten, maar dat gaat niet door, schreef RTV Drenthe vrijdag. De Veluwe krijgt wel 12,5 miljoen euro waarmee de ondermijning door ciminaliteit, 'met name op verouderde vakantieparken', aangepakt kan worden.

Einde

De komende maanden bepalen rijk en regio welke concrete doelen er zijn. Het streven is dat deze veertien deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 werd voor zes opgaven 482 miljoen euro uitgetrokken en in 2019 voor 12 deals 215 miljoen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie